Complex Construct služby

Test

1. Ako často kosíte trávnik?
A. zriedkavo, príležitostne 10 b.
B. 1 až 2 razy za mesiac 50 b.
C. najmenej 4- až 8-krát za mesiac 100 b.
2. Ako často polievate trávnik?
A. zriedkavo, príležitostne 10 b.
B. 2 až 4 razy za mesiac 50 b.
C. najmenej 15 krát za mesiac 100 b.
3. Viete si pohnojiť trávnik?
A. neviem a/alebo nemám čas 10 b.
B. čiastočne 50 b.
C. podľa potreby 100 b.
4. Viete si ošetriť trávnik v prípade jeho čiastočného zničenia?
A. neviem a/alebo nemám čas 10 b.
B. čiastočne viem, ale mám na to málo času 50 b.
C. viem a mám na to čas 100 b.
5. Viete strihať dreviny?
A. nemám čas a/alebo neviem 10 b.
B. čiastočne 50 b.
C. viem a mám čas 100 b.
6. Používate prípravky proti škodcom, chorobám? Ako často?
A. neviem ako/nepoužívam 10 b.
B. zriedkavo, príležitostne 50 b.
C. podľa potreby a zároveň mám čas 100 b.
7. Ak máte závlahový systém, dokážete na ňom vykonať jesennú a jarnú údržbu?
A. neviem a/alebo nemám čas 10 b.
B. čiastočne 50 b.
C. viem a zároveň mám čas 100 b.
8. Viete posúdiť, ktoré rastliny si vyžadujú špeciálne ošetrenie na zimu?
A. neviem a/alebo na to nemám čas 10 b.
B. čiastočne/keď mám čas 50 b.
C. viem a mám na to čas 100 b.
9. Poznáte príčiny ochorenia a/alebo uhynutia rastlín?
A. nepoznám, nemám čas to sledovať 10 b.
B. potrebujem radu a zariadim sa podľa nej 50 b.
C. poznám a mám čas tomu zabrániť 100 b.
10. Viete si sám dosadiť rastliny do záhrady?
A. neviem a/alebo nemám čas 10 b.
B. potrebujem radu a zariadim sa podľa nej 50 b.
C. viem a mám na to čas 100 b.
11. Viete si sám pohnojiť rastliny?
A. neviem a/alebo nemám čas 10 b.
B. potrebujem radu a zariadim sa podľa nej 50 b.
C. viem a mám na to čas 100 b.
12. Ak máte jazierko, viete sa postarať o údržbu jeho technických zariadení?
A. neviem a/alebo nemám čas 10 b.
B. potrebujem radu a zariadim sa podľa nej 50 b.
C. viem a podľa potreby mám na to čas 100 b.
13. Viem sa starať o jazierko?
A. neviem a/alebo nemám čas 10 b.
B. potrebujem radu a zariadim sa podľa nej 50 b.
C. viem a podľa potreby mám na to čas 100 b.

Vyhodnotenie testu podľa dosiahnutého skóre

Vyhodnotenie:
Skóre = (počet bodov) / (počet zodpovedaných otázok)

91 - 100
Viem a mám čas vynikajúco sa starať o svoju záhradu, nepotrebujem odbornú pomoc.

71 - 90
Viem a mám čas dobre sa starať o svoju záhradu, odbornú pomoc potrebujem iba v prípade vážnejších zásahov do záhrady

51 - 70
O záhradu sa starám primerane, nakoľko mi to umožňujú moje vedomosti a voľný čas. Ak mám náročnejšiu záhradu, raz, dva razy do roka by som mal osloviť záhradnícku firmu a požiadať ju o odbornú pomoc.

31 - 50
záhradu sa starám málo, lebo mám na to málo vedomostí alebo voľného času. Mal by som sa obrátiť na záhradnícku firmu a požiadať ju odbornú a pomoc. Ak mám náročnejšiu záhradu, hrozí jej poškodenie.

10 - 30
O záhradu sa starám veľmi málo alebo vôbec, lebo na to nemám vedomosti alebo voľný čas. Riskujem, že záhrada spustne, náročnejšie rastliny odumrú. Potrebujem sa dohodnúť so záhradníckou firmou na pravidelných údržbách.