Complex Construct Projekcia záhrad

Oddelenie projekcie a poradenstva

Kontaktujte nás

Nová záhrada

Nová záhrada

Potrebujem vybudovať záhradu na kľúč

Ak ste sa rozhodli, že si necháte vybudovať záhradu na kľúč, ste na správnej adrese.

Ak ste sa rozhodli osloviť záhradnícku firmu, aby Vám vybudovala záhradu, postup je podobný, ako keď oslovíte stavebnú firmu, aby Vám postavila rodinný dom. Rovnako ako dom aj záhrada si vyžaduje zvládnutie prípravnej, projekčnej a realizačnej etapy. Ak sa podcení ktorákoľvek z uvedených etáp, konečný výsledok nemusí zodpovedať vynaloženému úsiliu. Rovnako ako odborné vybudovanie záhrady je dôležitá aj následná starostlivosť o záhradu. Príčinou je najmä to, že záhrada sa dostáva do svojej plnohodnotnej úžitkovej fázy až niekoľko rokov po vybudovaní. Záhrada je živý útvar, neustále sa mení a obnovuje, pričom stupeň rozmanitosti je určený na začiatku v projekte.

Ako postupovať?

1. Definujte svoje požiadavky a očakávania.

V prípravnej etape sa pozornosť sústreďuje na definovanie Vášho zámeru. Záhrada by mala slúžiť účelu, pre ktorý ste sa rozhodli vykonať svoje závažné rozhodnutie. Pomôckou na definovanie svojho zámeru je nasledujúci dotazník. Čím podrobnejšie ho vyplníte, tým skôr pochopíme Vaše potreby a očakávania.

2. Po odoslaní vyplneného dotazníka Vás osloví náš pracovník a dohodne sa na konzultácii na našom pracovisku alebo Vás priamo navštívi na Vašom pozemku.

V nasledujúcich bodoch je ukážka ďalšieho postupu v prípade, že sa s našou spoločnosťou dohodnete na realizácii záhrady na kľúč.

3. Prvým krokom je vypracovanie štúdie.
Štúdia je vypracovaná na počítači a je podrobným riešením Vašej záhrady. Zahŕňa kompozičné riešenie záhrady, t.j. rozmiestnenie jednotlivých plôch (vody, trávnika, záhonov), architektonických prvkov, stavieb v záhrade. Predbežne rieši osadenie záhonov okrasnými rastlinami.

3D vizualizácia záhrady 3D vizualizácia záhrady 3D vizualizácia záhrady3D vizualizácia záhrady

Videoukážka štúdie záhrady

4. Na základe vzájomne odsúhlasenej štúdie sa vypracuje ucelený projekt, ktorý je konečnou formou riešenia záhrady. Projekt obsahuje:

  • Technickú správu (vrátane rozpočtu, harmonogramu prác a materiálov).
  • Výkresovú časť (v závislosti od náročnosti projektu vrátane situácie, modelácie terénu, osadzovacieho plánu, perspektívy, detailu, pohľadu, kladačského plánu, plánu závlah).

5. Po vzájomnom odsúhlasení projektu s Vami uzavrieme zmluvu, kde Vám garantujeme rozpočet, termíny začatia a skončenia realizácie, platobné podmienky, záruky.

6. Nasleduje fáza realizácie, na základe projektu sa vybuduje Vaša záhrada

7. Po realizácii zákazky Vám odovzdáme preberací protokol, na ktorého základe máte nárok na adekvátny záručný servis.

8. Ak sa v záručnej dobe objavia nedostatky týkajúce sa naprojektovaného návrhu, odstránime ich na vlastné náklady.

9. V prípade záujmu si môžete objednať pozáručný servis.

Potrebujete špecifikovať  Vaše požiadavky?

Ako pomoc pri špecifikácii Vášho zámeru s vašou záhradou Complex Construct ponúka na vyplnenie jednoduchý dotazník, pomocou ktorého získate lepší obraz o vašich požiadavkach na záhradu. Dotazník nájdete TU.