Complex Construct Projekcia záhrad

Oddelenie projekcie a poradenstva

Kontaktujte nás

Jednoduchá úprava záhrady

Realizácia záhrady

Potrebujem jednoduchú úpravu záhrady (do piatich árov)

Jednoduchú úpravu okrasnej záhrady si môžete vykonať sami alebo o ňu môžete požiadať špecializovanú záhradnícku firmu.

Ak sa rozhodnete vykonať si práce sami, navrhujeme Vám aspoň využiť odborné rady záhradníckej firmy. Výhodou tohto prístupu je, že k záhrade modelovanej vlastnými rukami získate osobitný prístup. Stane sa pre vás zdrojom potešenia z dobre vykonanej práce a znásobí Vám pôžitok z oddychu.

Nevýhodou riešenia výstavby záhrady vlastnými silami bude, že aj pri najsvedomitejšom prístupe nedokážete využiť vedomosti, postupy a techniku, ktorou disponuje iba špecializovaná firma. To sa môže prejaviť na oneskorení dosiahnutia žiadaného účinku, ako aj zvýšených nákladoch na vynútené úpravy.

Ak ste sa rozhodli vybudovať si záhradu sami, Complex Construct poradenský servis nájdete TU.

Ak sa rozhodnete využiť služby odborných firiem, pravdepodobne máte záujem o rýchlu jednoúčelovú úpravu priestoru v okolí domu alebo o určité jednoúčelové zariadenie.

Najčastejšie používanou jednoúčelovou úpravou býva modelácia terénu, vysiatie trávnika alebo výsadba živých plotov. V porovnaní so svojpomocnou úpravou dokáže záhradnícka firma využiť osvedčené odborné postupy a použiť pritom špecializované stroje. Napríklad pri výseve trávnika sa najskôr zváži vhodnosť zloženia pôdy, vykonajú sa úpravy, vrátane dosiahnutia optimálneho zloženia pôdy či dostatočného prekyprenia s použitím špecializovanej techniky.

V prípade záujmu zákazníka možno inštalovať zavlažovací systém, ktorý sa už mnohým osvedčil počas posledných horúcich liet. Potom, nasleduje odborný výsev trávového semena. Po vzídení trávy sa vykonajú doosevy, nasleduje odburinenie a prvé pokosenie. Po týchto prácach je trávnik pripravený na účel svojho použitia.

Alternatívou k výsevu je priame položenie trávových kobercov.

Odhliadnuc od stupňa náročnosti, na všetky dodané práce poskytuje Complex Construct adekvátnu garanciu spojenú so záručným servisom.

Ako postupovať?

1. Definujte si zámer, ako má vyzerať Vaša záhrada po úprave.

2. Oslovte spoločnosť Complex Construct s Vašou predstavou.

3. Náš pracovník Vás pozve na konzultáciu na naše pracovisko.

4. Po vzájomnej dohode Vás náš pracovník navštívi priamo na Vašom pozemku.

5. Po absolvovaní konzultácií Vám vypracujeme štúdiu, podľa ktorej sa bude postupovať pri realizácii.

3D vizualizácia záhrady3D vizualizácia záhrady3D vizualizácia záhrady3D vizualizácia záhrady

6. Ako súčasť dokumentácie Vám vypracujeme predbežný rozpočet s predpokladaným rozpisom použitých materiálov a úkonov, pričom podľa náročnosti zákazky navrhneme vyplatenie zálohovej platby.

7. Po vzájomnom odsúhlasení dokumentácie sa dohodneme na termíne realizácie.

8. Po realizácii zákazky Vám odovzdáme preberací protokol, na ktorého základe máte nárok na adekvátny mesačný záručný servis.

9. V prípade záujmu si môžete objednať pozáručný servis.

Ako pomoc pri špecifikácii Vášho zámeru s vašou záhradou Complex Construct ponúka na vyplnenie jednoduchý dotazník, pomocou ktorého získate lepší obraz o vašich požiadavkach na záhradu. Dotazník nájdete TU.

Potrebujete špecifikovať  Vaše požiadavky?

Ako pomoc pri špecifikácii Vášho zámeru s vašou záhradou Complex Construct ponúka na vyplnenie jednoduchý dotazník, pomocou ktorého získate lepší obraz o vašich požiadavkach na záhradu. Dotazník nájdete TU.