papradka-samicia papradka-samicia papradka-samicia papradka-samicia

Athyrium filix-femina  

Papraďka samičia


Hodnotenie produktu: 3.0

Predajná veľkosť: K9 
Veľkosť v dospelosti: 0.80 m
Vhodné prostredie: tieň / polotieň
Farebnosť: zelená
Charakteristika: Pestujeme v záhradách lesného typu, vo výživnej, neutrálnej až kyslej pôde. Vlhké a tienisté lesy, kroviny, brehy, niekedy aj rúbaniská, skaly, steny a pod.