Vzrastené a tvarované dreviny

borovica

Pinus strobus
Borovica

(Predajná veľkosť: bal 175/200 cm)

borovica-hladka

Pinus strobus Pendula
Borovica hladká

(Predajná veľkosť: Co 300/350 cm)

borovica

Pinus strobus Radiata
Borovica

(Predajná veľkosť: bal 100/125 cm, široká)

borovica

Pinus wallichiana
Borovica

(Predajná veľkosť: bal 250/300 cm)

borovica

Pinus wallichiana
Borovica

(Predajná veľkosť: bal 200/250 cm)

borovica

Pinus wallichiana Densa Hill
Borovica

(Predajná veľkosť: bal 225/250 cm)

tis

Taxus baccata tvar gula
Tis

(Predajná veľkosť: 3x bal km100 )

tis

Taxus baccata tvar gula
Tis

(Predajná veľkosť: bal 90/100 cm)

tis

Taxus baccata tvar kužel
Tis

(Predajná veľkosť: cm )

tis

Taxus baccata tvar kužel
Tis

(Predajná veľkosť: bal 230/240 extra )

tis

Taxus baccata tvar špirála
Tis

(Predajná veľkosť: Co60x60 200/- cm)

vinic-hroznorody

novinka Vitis vinifera
Vinič hroznorodý

(Predajná veľkosť: Co,km170 cm/25/30 )

1
2