jasen-stihly jasen-stihly jasen-stihly jasen-stihly jasen-stihly jasen-stihly

Fraxinus excelsior Westhofs Glorie

Jaseň štíhly


Hodnotenie produktu: 3.0

Predajná veľkosť: 08/10 obvod kmeňa 
Veľkosť v dospelosti: 20.00 m
Vhodné prostredie: polotieň / slnečné miesto
Farebnosť: zelená
Charakteristika: Je určený výhradne pre rozľahlejšie sadovnícke úpravy, do menších parčíkov a záhrad sa nehodí ( okrem typu "anomala" a "pendula"). Na vlhčích pôdach môže tvoriť významnú, rýchle narastajúcu súčasť kostry parku ( jeho kulís ). Solitérne umiestnený jaseň môže efektne pôsobiť svojou mohutnosťou. Dobre sa uplatní na brehu riek a vôd. Pri výsadbe je treba brať v úvahu jesenné zafarbenie jaseňa.Do mnohých scenérii, napr. s prevahou ihličnatých rastlín, sa jaseň pre neskoršie rašenie a rýchle opadnutie listov príliš nehodí; celkovú kompozíciu "zmäkčuje" ako listnáč príliš krátky čas. Naopak, ak potrebujeme v niektorých miestach skôr navodiť,alebo predĺžiť určitú strohosť jesene, alebo zimy, je holá koruna jaseňa vítaná.