Complex Construct radí

Oddelenie projekcie a poradenstva

Kontaktujte nás

Závlahový systém

Závlahový systém

Dôležitým krokom na dosiahnutie krásneho zeleného trávnika je zabezpečiť pravidelné a rovnomerné zalievanie. Toto bez problémov zabezpečí len automatický závlahový systém, ktorý sa spína podľa potrieb v závislosti od počasia.

Keďže automatická závlaha je umiestnená pod povrchom trávnika, je vhodné, ak s ňou počíta už pri návrhu záhrady.

Inštalovaniu závlahového systému predchádza vypracovanie projekt na príslušnú záhradu. Postrekovače musia byť na ploche rozvrhnuté tak, aby na ploche trávnika nevznikali žiadne suché miesta a aby bol zaliaty každý kúsok záhrady.

Trávnik sa zavlažuje pomocou postrekovačov. Výsuvné postrekovače sa pri aktivovaní vplyvom tlaku vody automaticky vysunú z tubusu. Po skončení cyklu sa zasunú späť do puzdra. Programovateľná riadiaca jednotka spúšťa výron vody v jednotlivých sekciách - okruhoch, na ktoré je členené zavlažovanie záhrady. Riadiaca jednotka umožňuje nastavenie troch nezávislých programov, denné i nočné zavlažovanie, dĺžku i frekvenciu zalievania.

Na zabezpečenie prísunu vlahy pre rastliny a stromy sa používa kvapkové zavlažovanie. Pracuje na princípe cieleného vypúšťania vody prostredníctvom perforovanej hadice.

Spoločnosť Lantana - záhrady navrhuje a realizuje zavlažovacie systémy americkej firmy TORO.

Výhody závlahového systému

Používanie automatického závlahového systému šetrí majiteľovi okrasnej záhrady čas. Ovládacia jednotka spúšťa zavlažovanie automaticky.

Úspora nastáva pri spotrebe vody a energie. Najvhodnejším časom, na spustenie zavlažovania je noc. Vtedy sú straty spôsobené odparovaním z dôvodu nižších teplôt a miernejšieho vetra najmenšie. Navyše, riadiace jednotky doplnené dažďovým senzorom počas dažďa zastavia zavlažovanie.

Závlahový systém rovnomerne dodáva k rastlinám vodu. Postrekovače sú rozmiestnené tak, aby sa celá plocha pokryla závlahou tak ako pri prírodnom daždi.

Automatický systém ušetrí majiteľa od starostí a prác spojených s ručným zalievaním. Postrekovače sú výsuvné. V čase pokoja sú skryté pod povrchom pôdy, vysunuté sú iba počas aktívneho zavlažovania. Tým odpadajú pracovné úkony spojené s ručným zalievaním, napríklad rozviňovanie a zvinovanie hadice.

Stručný sprievodca závlahami

Programovatelná riadiaca jednotka spúšťa zavlažovanie jednotlivých častí záhrady. Možno na nej nastaviť tri nezávislé programy zavlažovanie. Riadiaca jednotka sa vyrába vo vyhotovení pre vnútorné alebo vonkajšie prostredie. Umožňuje jednoduché rozšírenie ovládaných okruhov.

Snímač zrážok slúži na prerušenie zavlažovacieho cyklu v prípade dažďa. Na snímači možno nastaviť citlivosť vypnutia v závislosti od intenzity dažďa.

Elektromagnetické ventily zabezpečujú otváranie a zatváranie prívodu vody k postrekovačom. Napájajú sa elektrickým napätím 24V. Špeciálna konštrukcia ventilov garantuje ich pomalé zatváranie a otváranie.

Ventilový box chráni pred poškodením ventily, ktoré sú pod úrovňou terénu. Je vybavený odklopnému vekom, ktoré umožňuje jednoduchý prístup v prípade servisných prác.

Výsuvné rozprašovacie postrekovače série 570 sú určené na zavlažovanie menších členitých plôch. Majú dostrek 1,5 metra až 5 metrov. Tieto postrekovače nerotujú, parametre dostreku určuje tryska, ktorá je vymeniteľná. Uhol, ktorý pokrývajú, môže byť podľa druhu trysky pevný od 90° do 360° alebo sa dá plynulo nastavovať.

Turbínové postrekovače série 340 pracujú tak, že voda prechádzajúca postrekovačom roztáča časť výsuvníka s jednou alebo viacerými tryskami. Postrekovače majú polomer dostreku od 5 metrov až do 15 metrov.

Turbínové postrekovače série V 1550 majú polomer dostreku 9 až 15 metrov. Majú patentovaný systém nastavenia dostreku a výšky.

Systém pripojenia postrekovačov k prívodnému potrubiu pomocou špeciálnej samosťahovacej hadice Funny Pipe zaisťuje pružné a spoľahlivé spojenie bez použitia špeciálnych vzoriek.

Systém mikrokvapkovej závlahy umožňuje pomocou perforovanej hadice presne a efektívne zavlažovať všetky stromy a kvetinové záhony.

Údržba

Závlahové systémy sú zariadenia, ktoré si pri inštalovaní vyžadujú kvalitnú projektovú prípravu i realizačnú fázu. Preto sa neodporúča, aby si ich majitelia záhrad inštalovali sami. Práce by mala vykonávať špecializovaná firma s dostatočnými skúsenosťami. Závlahové systémy sa dajú zakomponovať aj do existujúcich záhrad, a to bez výraznejšieho narušenia trávnikov. Dôležité je používanie odborných postupov.

Údržba závlahového systému sa sústreďuje na začiatok a koniec sezóny. Na jar sa kontroluje funkčnosť jednotlivých prvkov a do systému sa napúšťa voda. Na jeseň sa zas voda dôsledne vypúšťa, aby jednotlivé prvky nepoškodili zimné mrazy.