Complex Construct radí

Okrasné jazero

Okrasné jazierko

Jazero je pre záhradu vhodný prvok. Voda v záhrade je novým rozmerom uspokojujúcim nároky majiteľa v každom ročnom období. Jeho účinok je nenahraditeľný. Potešiť dokáže doslova všetky zmysly. Jazero je príjemné na pohľad, najmä v sparných letných dňoch. Sluch poteší fontána lebo vodopád. Ak je jazero dostatočne veľké, možno si v ňom zaplávať. V teplých mesiacoch voda znižuje teplotu v záhrade a zvyšuje vlhkosť vzduchu. Na prelome období zas vyrovnáva denné a nočné teploty a dokáže zabrániť miernym jarným a jesenným mrazom.

Konštrukcia jazera

Kvalitné jazerá dokážu budovať iba skúsené záhradnícke spoločnosti, pretože bez ohľadu na ich veľkosť ide o pomerne náročné diela. Základom je dosiahnuť biologickú rovnováhu

Jazierko v záhrade musí byť dostatočne veľké, aby spĺňalo očakávanú estetickú a úžitkovú hodnotu. Voda by však nemala zaberať viac ako jednu štvrtinu plochy celej záhrady. Ak chcete mať v jazere ryby, v najnižšom bode by mala byť hĺbka minimálne jeden meter. Lekná a leknice potrebujú hĺbku najmenej pol metra. Ostatným vodným rastlinám postačuje plytkejšia voda. Lekná vyvolávajú v jazere azda najväčší estetický účinok. Kvitnú od júna do októbra, pri mimoriadne priaznivých teplotných podmienkach od apríla až do novembra. Najdôležitejším parametrom na vytváranie kvetov je dostatočná vonkajšia teplota.

Jazero je rozdelené do niekoľkých zón, z ktorých má každá svoju hĺbku. Najhlbšie (okolo jedného metra, najviac do 1,5 metra) sa umiestňujú lekná. Táto časť jazera sa nazýva zóna pre lekná. Hĺbka 30 až 60 centimetrov je filtračná. Tu je umiestnená filtračná technológia. Zóna do hĺbky 30 centimetrov je okrajová, začleňuje jazierko do okolia. Jej súčasťou sú brehy a vodné rastliny.

Po vytýčení sa priestor na jazero vykope strojom a ručne upraví na presné žiadané tvary. Jazierková fólia, ktorá sa tepelne pospája, je od terénu chránená voči pretrhnutiu netkanou textíliou. Dno a okrajovú zónu jazierka tvoria štrky. Filtračná zóna slúži na viazanie baktérií a tým zabezpečuje udržanie rovnováhy v jazere. Čerpadlo umiestnené na dne jazera prečerpáva vodu cez hadicu, ktorá ústí vo vyvieračke v okrajovej zóne. Tým je zabezpečený kolobeh vody v jazere. Po osadení fólie technológií nasleduje záverečná úprava dna a stien, napustenie vody, vysadenie rastlín, úprava močiarnej zóny, nasadenie rýb.

Projektant navrhujúci jazierko musí brať do úvahy mnoho faktorov. Okrem základných parametrov a požiadaviek budúceho majiteľa jazera musí napríklad zvažovať orientovanie podľa svetových strán, podľa smeru prevládajúcich vetrov, blízkosti budov alebo vyšších stromov, podľa výskytu živočíchov v posudzovanom priestore. Rešpektovanie základných podkladov zaručí dosiahnutie žiadaného účinku.

Biologická rovnováha

Jazerá vo voľnej prírode sa vyznačujú jednou základnou vlastnosťou - je v nich biologická rovnováha. V umelých jazierkach včlenených do okrasných záhrad musíme dosiahnuť to isté. Ak sa to nepodarí, v umelo vytvorenom prostredí sa rozbehnú procesy, ktoré vo voľnej prírode nebežia alebo nastávajú iba v extrémnych situáciách.

Ľudia, ktorí sa už pokúsili o prenesenia kúska vernej prírody do vlastných domov a záhrad, vedia, že nejde o jednoduchý proces. Pri jazierku to platí o to viac, že ide o uzavretý biologický cyklus. Vytvoriť vhodné podmienky na správne nastavenie biologickej rovnováhy je náročné, lebo človek musí nahrádzať schopnosti prírody. Preto je nevyhnutné, aby nové jazierko zakladal človek, ktorý má v uvedenej oblasti dostatočné vedomosti a skúsenosti.

Filtrovanie vody

Ak sa hneď na začiatku nepodarí vytvoriť vhodné podmienky na rozbehnutie procesov typických v prírodných čírych jazierkach, príroda si poradí, ale nie k spokojnosti majiteľa. Napríklad, ak sa zvolí malá hĺbka a voda sa v letných mesiacoch rýchlo prehreje, nežiaducemu bujneniu rias sa nedá zabrániť. Podobne sa bude vyvíjať jazero, v ktorom je nedostatok rastlín alebo kde chýba kolobeh vody.

Popri zvolení dostatočnej veľkosti, tvaru a hĺbky, vhodného zloženia rastlín a zabezpečení kolobehu vody má významný vplyv vytvorenie podmienok na dostatočné filtrovanie vody. Na zabezpečenie dôsledného filtrovania síce existujú špeciálne zariadenia, ale najrozšírenejší je spôsob, keď sa na čistenie vody používa nútený obeh za pomoci čerpadla. Voda sa zároveň preháňa cez filtračnú zónu vytvorenú vhodnými rastlinami. Nevyhnutnou podmienkou je správne umiestnenie nasávania a vyvierania cirkulujúcej vody, vhodné modelovanie dna a vytvorenie plytčín potrebných na vysadenie vodných rastlín.

Údržba jazera

Navrhnúť a vybudovať kvalitné jazero je odborne náročná práca. Nemenej dôležitá je ďalšia starostlivosť. Samozrejme, najlepšie sa o jazero dokáže postarať odborník. Týka sa to najmä údržby na začiatku a na konci vegetačného obdobia. Tak ako pri iných dielach a zariadeniach, však aj tu platí, že pri dostatku pozornosti a času si dobre inštruovaný majiteľ dokáže s údržbou jazierka poradiť sám.

Hlavnou úlohou pri údržbe jazera je vytváranie a udržovanie biologickej rovnováhy. Ak nastavíme správne parametre, samočistiace procesy bežia samy. Pri správnom chemickom zložení vody a pôdy dokážu rastliny správne rásť. Najdôležitejším prvkom je kyslík, ktorý vzniká pri fotosyntéze rastlín rozkladom oxidu uhličitého. Spotrebiteľom kyslíka sú rozkladné procesy. Pre svoj život ho potrebujú ryby. Uhlík, druhý prvok rozkladu pri fotosyntéze, je spolu s minerálnymi látkami prítomnými vo vode základom na vytváranie živín. Ak je ho vo vode málo, rastliny sú podvyživené.

Uvedomenie si existencie chemických procesov vo vode je dôležité. Ak sa vo vode vytvorí nadmerné množstvo živín, vo vode sa premnožia riasy a sinice. Na hladine vytvárajú hrubý povlak. Odumretím rastlín sa spúšťajú rozkladné procesy odkysličujúce vodu, čo zas vyvoláva ďalší vznik dusičnanov a podporuje rast nežiaducich rias. Tieto procesy môžu ohroziť zdravie a život rýb, čo znamená prelomenie ďalšej bariéry na stupňujúce sa bujnenie rias. Samozrejme, na úkor ušľachtilých rastlín, napríklad lekien.

Ročné obdobia v jazere

Predísť nežiaducim procesom v odborne vytvorenom jazere možno iba pravidelnou údržbou.

Na jar treba jazero vyčistiť od nánosov a rias. Ak je stupeň znečistenia vysoký a jazero treba vypustiť, ryby vyloviť a umiestniť do nádob naplnených zmesou pôvodnej a novej vody. Naspäť ich v púšťame až po niekoľkých dňoch a týždňoch po opätovnom napustení jazera. Jar je obdobie na vysádzanie nových vodných rastlín, avšak pri podmienke dodržania odborných postupov.

V lete sa pozornosť majiteľa musí sústrediť na odstraňovanie odumretých listov vodných rastlín a odoberanie nečistôt z hladiny. Ak sa v jazere premnožia riasy, treba ich mechanicky odstrániť, napríklad vylovením pomocou hrablí. Na jeseň treba opäť vyčistiť dno jazera, najmä ak v ňom žijú ryby. Ak by sa tak nestalo, hnilobné procesy produkujúce nebezpečné plyny by ich mohli ohroziť. Ak sú v jazere tropické vodné rastliny, treba ich vybrať a uložiť na zimu do vhodných teplotných podmienok.

Počas celého vegetačného obdobia sa treba starať o zariadenia zabezpečujúce vnútorný obeh vody, teda najmä čerpadlá a riadiace jednotky. Najčastejšou prácou je jednoduché čistenie filtrov. V jazere treba udržiavať dostatočnú výšku hladiny, pričom najcitlivejší pokles nastáva v horúcich letných mesiacoch.

Zima je pre jazero a jeho obyvateľov oddychom. Nevadí, ak existujúce vodné rastliny zamrznú v povrchovej vrstve ľadu. Ryby strávia zimu v v blízkosti dna, kde je teplota štyri stupne Celzia. Napriek nízkym teplotám aj v zime bežia v jazere hnilobné procesy, preto je potrebné, aby mohli nebezpečné plyny unikať cez otvory v ľade. Najlepším spôsobom na to sú okrúhle otvory vznikajúce v tesnom okolí stoniek vodných rastlín pri dennom prehriatí slnkom. Preto tieto rastliny pred nástupom zimy neodstraňujeme.

Niekoľko rád na záver

Vyparovaním stráca jazero vodu, a preto ju treba dopĺňať. Uprednostniť treba upravenú vodu z verejného rozvodu pred vodou zo studní, pretože tá môže obsahovať nežiaduce dusičnany.

Do vybudovaných jazier sa odporúča nedosádzať rastliny z voľnej prírody. Vyhnete sa tým dovlečeniu nežiaducich škodlivých druhov, ktoré vám sa môžu rozbujniť a zničiť ušľachtilé druhy. Vodné rastliny treba nakupovať v špecializovaných predajniach.

Mať v záhrade jazero neznamená boj s komármi. Pri umelom kolobehu vody sa zabezpečuje odstraňovanie ich lariev. Vhodným prostriedkom proti množeniu komárov v stojatej vode sú ryby, ktoré požierajú komárie larvy.

Najväčším nepriateľom rias a siníc sú ich konkurenti z rastlinnej ríše. Ak je plocha jazera dostatočne prekrytá listami lekien, riasy majú sťažené životné podmienky a nevyvíjajú sa. Chýbajú im živiny, teplo a slnečné svetlo.

Ryby sú pre jazero veľmi užitočné. Požierajú hmyz, larvy, ale aj riasy a sinice. Rýb má byť v jazere primeraný počet. Ak ich je málo, nedokážu v dostatočnej miere likvidovať hmyz a riasy. Ak ich je priveľa, z ich dopadu sa tvorí priveľa dusíkatých látok, čo je živná pôda na bujnenie rias. Na desať štvorcových metrov hladiny sa odporúčajú zhruba tri 30-centimetrové ryby. Ak si ryby menšie, môže ich byť primerane viac, jazero však musí byť dostatočne hlboké.