eMagazin

S domom rovno aj záhradu

Jozef Hajko, Lantana - záhrady, s.r.o. (Hospodárske noviny, Reality, január 2005)

Prevratné zmeny v spoločnosti po roku 1989 priniesli úplne iný prístup k výstavbe rodinných domov. V priebehu posledného desaťročia nahradil svojpomocne realizovanú niekoľkoročnú výstavbu rýchly a efektívny dodávateľský systém. Podobnú prevratnú zmenu zaznamenávame v posledných rokoch v úprave okolia rodinných domov. Po stavebných firmách sa na trhu objavili záhradnícke firmy.

foto77.jpgPostaviť si rodinný dom znamenalo ešte pred pätnástimi rokmi znášať niekoľkoročné peripetie. Od vybavenia stavebného povolenia, cez zaobstarávanie všeobecne ťažko dostupných materiálov a služieb, až po výstavbu a záverečnú kolaudáciu. Tieto práce si budúci majiteľ zabezpečoval svojpomocne, využijúc ústretový prístup rodinných príslušníkov a kamarátov. Dodávateľských firiem bolo žalostne málo, navyše ich ústretovosť a produkty boli na nízkej úrovni.

Úprava okolia rodinných domov bola na rozdiel od budovania stavieb vyslovene v rukách majiteľov. Záhradná architektúra pre individuálnu výstavbu neexistovala, každý si pomohol, ako vedel. Dostupnosť rastlín bola na mizernej úrovni, takže nestačilo len chcieť a vedieť, bolo treba aj dokázať zaobstarať. Dnes je situácia úplne iná. Na Slovensku za posledné desaťročie vyrástli záhradnícke firmy, ktoré sa špecializujú na úpravu exteriérov, rodinné domy nevynímajúc.

Dnes ani v budúcnosti však nebude platiť, že profesionálne navrhnutá a realizovaná záhrada bude obklopovať každý rodinný dom. Tak tomu napokon nie je ani v najvyspelejších štátoch sveta, tobôž nie na Slovensku. Profesionálna záhrada je v prípade finančne menej náročných domov a menších exteriérových priestoroch určitým nadštandardom. Na druhej strane, k náročnejšiemu domu, navyše zasadenému do priestrannejšieho pozemku profesionálne navrhnutá a realizovaná záhrada určite patrí. Ak chýba, nevyhovujúci exteriér môže pokaziť celkový dojem a úžitkovú hodnotu aj toho najdrahšieho a najkomfortnejšieho domu.

Cenu záhrady určuje konkrétne dielo

Prvá vec, ktorá zaujíma majiteľov rodinných domov pri zaobstarávaní dodávateľa na záhradu, je zväčša cena. Odpoveď na túto otázku je omnoho náročnejšia, ako v prípade samého domu. Dôvodov je viacero. Na rodinné domy existujú typizované projekty. Prijateľný projekt si možno vybrať z katalógu. Stačí z neho prepočítať náklady na materiály a prácu, a cena je na svete. Typizované projekty na záhrady neexistujú. Dôvod je jednoznačný - každá záhrada je individuálne dielo, ktoré zohľadňuje danosti upravovaného priestoru a individuálnu predstavu jej budúceho majiteľa. Výnimkou azda môže byť len budovanie záhrad v radovej výstavbe bez osobitných nárokov majiteľov.

Cenu záhrady určuje viacero prvkov. Je síce medzi nimi aj veľkosť, avšak nejde o lineárnu veličinu. Náročná záhrada na ploche dvoch árov sa môže cenovo vyrovnať inej, vysiatej iba trávnikom a vysadenej niekoľkými drevinami na päťnásobnej ploche. Hlavný vplyv na cenu má architektonické riešenie, ktoré na základe zadania majiteľa vypracúva záhradný architekt. Jeho úlohou je naplniť predstavy zadávateľa, nájsť vhodné riešenie, vrátane prijateľnej ceny.

Významný vplyv na výslednú cenu má úprava terénu, pričom nejde len o modeláciu, vytvorenie vĺn či terás, ale aj o vybudovanie oporných múrov či inštalovanie odvodňovacích systémov. Náklady na rastliny sú jednou z rozhodujúcich nákladových položiek. Rastliny sa môžu líšiť v druhoch, kvalite, veľkosti. Samozrejme, že finančne najnáročnejšie sú zriedkavé, veľké rastliny, s vysokým stupňom kvality. Pritom nejde len o samu ceny rastliny. Napríklad na dodanie veľkého, päťmetrového javora je potrebný dovoz špeciálnou technikou, výkop jamy zemným strojom a vysadenie pomocou žeriava alebo mechanickej ruky.

foto36.jpg Náročnosť záhrady sa odvíja od počtu použitých architektonických prvkov. Je rozdiel mať a nemať v záhrade jazierko s vodopádom a s priechodzou lávkou. Najmä v posledných rokoch, keď sú horúce a suché letá stále častejšie, sa stáva potreba pravidelného zavlažovania nevyhnutná. Čo sa týka vstupných nákladov, automatické zavlažovacie systémy sú náročné, avšak náklady sa časom vrátia v znížených nárokoch na osobnú obsluhu zavlažovania či na menších poplatkoch za vodu alebo elektrickú energiu spotrebovanú čerpadlom v studni.

Málokto si to uvedomuje, ale cenou za záhradu sú aj nároky na jej budúce udržiavanie. Podobne ako pri stavbe domu, kde možno použiť rozličné povrchové úpravy s rozličnou cenou a nárokmi na budúcu údržbu, je to aj pri záhrade. Existujú riešenia s vynikajúcim efektom a s nízkymi nárokmi na údržby, ale zohľadní sa to vo vstupnej cene. Príkladom je vysádzanie drahých dospelých rastlín, ktorých vzhľad sa nebude meniť rastom, ale iba prípadným orezávaním. Takýto prístup ocení budúci majiteľ, ktorý má dostatok finančných prostriedkov hneď pri výstavbe záhrady, pričom si tak šetrí náklady do budúcich období.

Všeobecne to platí pri výbere záhradného architekta či záhradníckej firmy. Kvalitný, hoci náročný projekt a zodpovedná realizácia môžu do budúcna ušetriť náklady na dosádzanie rastlín, úpravu zavlažovacích systémov či ďalšie vynútené kroky, ktorých potreba sa prejaví ako dôsledok nekvalitných vstupných návrhov a dodávok prác.

Čas má v rukách majiteľ a architekt

Druhým sledovaným parametrom pri dodaní záhradného diela sú termíny. Aj tu sú pri porovnaní so stavbou rodinného domu rozdiely. Keďže záhrada vzniká ako výsledok načúvania predstáv jej budúceho majiteľa a ich zohľadnenia v technickom riešení, etapa komunikácie so záhradným architektom je nevyhnutná. Záleží na konkretizovaní predstavy majiteľa a na schopnosti architekta ponúknuť mu účinnou formou technicky a cenovo prijateľné riešenie, ako dlho trvá vypracovanie projektu. K tomu sa pridáva stupeň náročnosti diela, potreba podrobného spracovania detailov, pohľadov.

Pri jednoduchších dielach nie je výnimkou, že projekt je hotový v priebehu jedného mesiaca. Náročnejšie záhrady vznikajú v hlave architekta a udomácňujú sa v predstavách majiteľa celé mesiace, niekedy aj viac ako rok. Ak je dopredu zrejmé, že pôjde o náročnejšie dielo, vhodné je záhradnícku firmu osloviť ešte pred výstavbou rodinného domu. Má to viacero predností. Veľmi výhodné je skĺbiť projekčné práce na dome a na okolitom exteriéri. Keď už nie pre nič iné, tak pre ušetrenie nákladov. Práce na jednom a druhom diele možno skombinovať tak, že do seba zapadajú, zdvojenie niektorých úkonov odpadáva. Projektanti sú kolegovia z jednej branže, možno prídu na riešenia na jednom či druhom diele, ktoré prinesú majiteľovi aj iný efekt - úžitkový alebo estetický.

Keď je projekt na záhradu vypracovaný pred spustením prác celé mesiace dopredu, ešte stále ostáva čas prehodnotiť ho. Pripraviť sa na jeho realizáciu môže aj záhradnícka spoločnosť. Okrem zaistenia potrebných prác a materiálov si môže naplánovať najvhodnejšie obdobie z hľadiska vegetácie, hoci klimatické pomery umožňujú na Slovensku budovať záhrady neraz aj desať mesiacov v roku. Práve súčasné chladné mesiace sú najvhodnejším časom, aby si budúci majiteľ okrasnej záhrady zvážil, aké sú jeho predstavy, a nechal ich zhmotniť záhradnému architektovi.