eMagazin

Kvalitná záhrada začína pri projekte

Jozef Hajko, Lantana - záhrady, s.r.o. (Dom a Byt, november 2004)

Hlavnou súčasťou výkresovej časti projektu záhrady je situácia, ktorá zachytáva budúce dielo v pôdoryse. Pohľad v perspektíve je pre budúceho majiteľa záhrady dôležitý. Takto bude jeho záhrada vyzerať o pár rokov.
Vybudovať kvalitnú okrasnú záhradu je podobné dielo ako postaviť dom. Rozdiel je len v tom, že kým bez strechy nad hlavou sa nezaobídete, bez hodnotne upraveného okolia možno žiť. Avšak na úkor kvality života.

foto34.jpg Na Slovensku stále prevláda využívanie okolia rodinných domov na pestovanie úžitkových rastlín. V súvislosti so zmenou životného štýlu, so zvyšujúcim sa pracovným vypätím v zamestnaní a rastúcou dostupnosťou lacnejších plodín sa však postupne menia zvyky majiteľov domov. Úžitkových rastlín v záhradách ubúda na úkor trávnikov a okrasných rastlín. Popri postupnej premene existujúcich jednoúčelových úžitkových plôch na záhrady zmiešaného alebo jednoznačne oddychového typu v posledných rokoch vyrastajú domy obkolesené trávnikmi, záhonmi a okrasnými drevinami.

Majitelia nových domov si potrpia na kultivované exteriéry, ktorým dominujú okrasné záhrady. Kým v predchádzajúcom desaťročí to platilo najmä v prípade náročnejších domov, neraz situovaných na priestrannejších pozemkoch, v posledných rokoch sa situácia mení. Najmä v okolí väčších miest vznikajú celé štvrte zeleňou obkolesených domov nesúcich stopy práce záhradného architekta.

Znakom súčasnej modernej záhrady už nie sú len kvalitné trávniky a rozmanité rastliny. Súčasťou komplexných diel sú záhradné stavby, chodníky, oporné múry, vodné prvky, osvetlenie, detské ihriská či priestory na záhradné hry. Zosúladenie všetkých prvkov tak, aby lahodili oku majiteľa a zároveň plnili funkciu, na ktorú sú určené, je úlohou záhradného architekta.

V zime myslieť na záhradu?

Neskorá jeseň je obdobím záverečných prác na nových rodinných domoch. Ich majitelia už uvažujú nielen o tom, ako bude vyzerať budova a plot okolo nej, ale aj priestor medzi nimi. Sú takí, ktorí si rozhodovanie ponechali na poslednú chvíľu, ale aj takí, ktorí v predstihu využili služby záhradného architekta a dali si vypracovať projekt na exteriér. Ešte pred zimou stihli vykonať aspoň základné úpravy terénu, vysadili si dreviny alebo dokonca aj inštalovali závlahový systém. Tieto práce možno vykonávať až do nástupu zimy. Po nej budú čakať na prvé jarné dni, aby dosiali trávniky, vysadili záhony. Sú aj takí, ktorí si po povinnostiach súvisiacich s výstavbou domu ponechali starosť o exteriéry na zimu. V tomto období oslovujú záhradných architektov, aby mali na jar pripravené projekty a mohli sa pustiť do realizácií svojich záhrad.

Spoločným znakom všetkých uvedených skupín je, že siahajú po službách architektov a záhradníckych spoločností. Veľa je aj tých, ktorí sa pustia do práce sami. Je možné vytvoriť okrasnú záhradu podľa svojich predstáv bez využitia odborných pracovníkov? Áno, ale treba mať na to dva predpoklady - dostatok vedomostí a času. Nenáročné prvky v záhrade možno naozaj zvládnuť svojpomocne - napríklad terénne úpravy, vysiatie trávnikov, vysadenie rastlín. Inštalovať závlahový systém s automatickou reguláciou alebo vybudovať umelé jazierko však ťažko možno len vlastnými silami, pretože aj záhradníckym spoločnostiam trvá niekoľko rokov, kým si dostatočne osvoja potrebnú technológiu.

Na zvládnutie i tej najmenej náročnej operácie treba prípravu. Ak sa majiteľ záhrady rozhodne vykonať si práce svojpomocne, mal by si preštudovať odbornú literatúru, alebo by sa mal poradiť s odborníkmi. Ak tak neurobí, hrozí mu riziko, že jeho práca výjde navnivoč a namiesto potešenia sa dočká sklamania. Záhradnícke spoločnosti dokážu poskytnúť záujemcom základné informácie, ak však ide o náročnejšie dielo, jednoznačne odporúčajú vyhotovenie projektu.

Prečo projekt na záhradu?

Okrem rastlín navrhuje architekt aj iné prvky, ktoré majú pomôcť naplniť funkciu, na ktorú je záhrada určená.
Navrhnúť okrasnú záhradu je rovnako náročné ako navrhnúť dom. Neraz aj náročnejšie - kým stavebný architekt buduje neživé dielo, ktoré je kolaudáciou skončené, záhradný architekt pracuje so živým materiálom a jeho dielo sa vyvíja dlhé roky po odovzdaní diela majiteľovi. S tým treba dopredu vážne počítať. Kým záujemca o dom si dokáže vybrať z typových projektov, budúci užívateľ záhrady si môže byť istý, že sa stane majiteľom jedinečného diela. Žiadne dve záhrady nie sú úplne rovnaké.

Projekt zohľadňuje danosti príslušného priestoru. Zároveň sa v mnohom opiera o predstavy a povahové vlastnosti budúceho majiteľa záhrady. Úlohou záhradného architekta je navrhnutím vhodnej zostavy rastlín a ďalších prvkov rešpektovať prírodné podmienky a zároveň vytvoriť prostredie, ktoré majiteľ od záhrady očakáva. Ľudia na Slovensku sa radi nechávajú inšpirovať domácou pestrou prírodou, lebo im v blízkosti rušného mesta pripomína voľné chvíle strávené v horách či pri jazerách. Prírodu možno obísť, ale vtedy treba rátať s finančne náročnejšími dielami vyžadujúcimi si zvýšenú pozornosť. Príkladom je vybudovanie záhrady subtropického typu. Kto sa pre ňu rozhodne, musí počítať s vyššími nákladmi na kúpu a obmieňanie rastlín. Niektoré rastliny môžu byť také náročné, že v zimnom období musia byť vyňaté z pôdy a umiestnené v teplejších interiérových priestoroch.

foto72.jpg Ak má okrasná záhrada slúžiť svojmu účelu, musí byť vhodná na očakávanú funkciu. V dnešnom uponáhľanom svete dominuje snaha nájsť v rodinnom dome a jeho blízkom okolí pokoj, intimitu a odpočinok. Preto je vhodné, aby sa dôsledne riešilo oddelenie záhrady od okolitých priestorov a aby sa citlivo zostavili oddychové zóny. Niektorí ľudia uprednostňujú športové využitie alebo priestor na hry pre deti. Vtedy treba dbať na vhodný druh trávnika. Osobitnú pozornosť si zasluhujú vodné plochy. Pre zdatnú záhradnícku spoločnosť nie je problémom vybudovať prírodné jazierko, v ktorom si jeho majiteľ bez problémov môže zaplávať.

Architekt dokáže zladiť možnosti záhradnej architektúry a použitých materiálov s požiadavkami majiteľa. Spoznaním zámerov majiteľa a využitím svojich skúseností a invencie navrhne dielo šité na mieru.

Čo je to projekt?

Pre majiteľa je veľkou výhodou, keď si pod gesciou architekta môže vybrať rastliny do záhrady priamo v záhradnom centre.
Každý projekt musí obsahovať dve základné časti - výkresovú časť a technická správu. K tomu sa môžu podľa priania objednávateľa pridať ďalšie doplnky.

Výkresová časť môže mať rozličný rozsah. V každom prípade by mala obsahovať pôdorys novej záhrady a najdôležitejšie pohľady a detaily. Počet pohľadov a detailov závisí od zložitosti záhrady a od náročnosti jej majiteľa. Treba počítať s tým, že čím je výkresová časť zložitejšia, tým je finančne náročnejšia. Vo výkresovej časti sú zahrnuté všetky základné prvky, ktoré budú v záhrade. Azda najdôležitejšia je voľba rastlín. Podobne ako v prípade neživých materiálov, aj tu platí, že sortiment výberu je široký. Výber zväčša závisí od finančných možností majiteľa. Podobný účinok sa dá dosiahnuť viacerými druhmi rastlín, bežnými i vzácnejšími, s nižšími i vyššími cenami. Častou dilemou býva veľkosť vysádzaných rastlín. I tu rozhoduje cena. Niekomu stačí počkať si, kým sa rastlina dostane do optimálnej veľkosti o niekoľko rokov, iný ju chce mať v žiadanej veľkosti hneď.

Technická správa sa skladá z rozpočtu a harmonogramu prác a materiálov. Rozpočet by mal obsahovať dve zásadné kategórie čísel - náklady na materiál a náklady na prácu. Toto členenie vyjadruje seriózny prístup záhradníckej spoločnosti, pretože budúci majiteľ záhrady si dokáže skontrolovať, ktorý úkon ho stojí koľko peňazí. Ocení to hlavne ten, kto sa rozhodne budovať záhradu po etapách. Tento prístup rovnako vítajú čerství majitelia rodinných domov, ktorí sa stavbou budovy finančne vyčerpali a na ucelené dobudovanie okolia nemajú okamžitý dostatok prostriedkov.

Projekt obsahuje aj veci, ktoré budúci majiteľ záhrady nevidí, ale sú pre neho strategicky dôležité. Záhradný architekt pozerá dopredu, a preto navrhuje dielo v čase. To znamená, že vie posúdiť, ako bude záhrada vyzerať po odovzdaní o jeden rok, o dva roky, o desať. Táto skutočnosť sa na projektoch doceňuje najmenej. I zdatnejší svojpomocní tvorcovia záhrad majú problémy odhadnúť vhodné zloženie rastlín, aby aj po niekoľkých rokoch vhodne rástli a navzájom sa neprerastali či neničili. Ak spravili chybu, na dosiahnutie želaného účinku je potrebná náročná údržba, neraz spojená s výmenou rastlín či celých záhonov.

Nejde to bez projektu?

Kto stavia rodinný dom, vie, že bez projektu to nejde. Pri záhrade projekt nie je bezpodmienečne nutný. Záhrada sa dá vybudovať aj podľa vlastného plánu, ak ide o nenáročné dielo a ak má majiteľ dostatok vedomostí a voľného času. Ak ide o náročnejšie dielo, projekt je v každom prípade nevyhnutný. Samozrejme, aj tu sú výnimky - napríklad trávnik si môže majiteľ vysiať sám bez projektu. Ak však chce mať v trávniku automatický závlahový systém, musí osloviť odbornú firmu. Tá síce na dielo nepotrebuje kompletný projekt, ale sama pre seba si vytvorí aspoň projekt na závlahový systém, aby ho mohla zodpovedne inštalovať.

Projekt slúži pre majiteľa, aby vedel, ako bude okrasná záhrada vyzerať a koľko bude stáť. Zároveň slúži pre realizátora, aby záhradu vybudoval tak, ako si to prostredníctvom projektu majiteľ odsúhlasil. Kvalitne vypracovaný projekt je čitateľný pre každú odborne zdatnú záhradnícku spoločnosť, teda nielen pre tú, ktorá ho vytvorila. Môže byť dostatočným podkladom aj pre majiteľa, ak si trúfne vybudovať záhradu sám. A napokon môže byť návodom do budúcna, ako sa budú riešiť priestory okolo domu. Preto si majitelia náročnejších diel často nechávajú zostaviť projekt záhrady ešte pred začiatkom stavby rodinného domu.