eMagazin

S tou záhradou už treba niečo spraviť

Jozef Hajko, Lantana - záhrady, s.r.o. (Hospodárske noviny, Reality, november 2004)

November je mesiac, keď je dostatok času zamyslieť sa nad starostlivosťou o svoju okrasnú záhradu. V prvom rade je dôležité, akú záhradu vlastníte. Ak ide o záhradu vybudovanú svojpomocne, práve na jej údržbe sa prejaví, či ste zvládli úlohu, akou je vybudovanie vhodného exteriéru pre svoj dom.

foto77.jpg Odpoveďou navodzujúcou pozitívnu alebo negatívnu odpoveď je objem prác, času a financií, ktorý musíte každoročne venovať svojej záhrade. Ak je nárokov málo, mali ste dostatok času a vedomostí na to, aby ste si dielo vybudovali sami. Ak ich je priveľa, záhrada neslúži svojmu účelu. Jej založeniu ste venovali málo času, mali ste nedostatok vedomostí, alebo vaše nároky sú také vysoké, že ste podcenili možnosť osloviť špecializovanú záhradnícku firmu.

Zamyslenie na zimu

Typickým prejavom nevhodne založenej záhrady je, že každý rok na začiatku alebo konci vegetačného obdobia pociťujete nutkanie či priam potrebu dosádzať do záhrady väčšie množstvo nových rastlín, prípadne vykonávať iné zásadné úpravy. Dôvodom môže byť uhynutie existujúcich rastlín alebo objavovanie sa prázdnych či hluchých miest s potrebou ich zaplnenia novými rastlinami. Iným dôvodom môže byť, že vám zrazu v záhrade chýbajú také prvky, ako je zavlažovací systém, jazierko alebo altánok.

Ak bolo vašim zámerom zodpovedne pracovať, na dôsledné údržby a doplnkové práce ste si vyčlenili dostatok času, neľakajte sa, pretože nachádzate v obnovovaní svojej záhrady potešenie. Ak však vyvolávajú tieto práce vo vás pocit záťaže, prichádzajúce zimné mesiace sú pre vás vhodným časom, aby ste sa zamysleli nad odbornou rekonštrukciou vašej záhrady.

Na zásadnú rekonštrukciu existujúcej záhrady treba osloviť špecializovanú spoločnosť. Keď sa znovu rozhodnete konať svojpomocne, vhodné je preštudovať si dostatok odbornej literatúry a aspoň sa poradiť s odborníkmi. V každom prípade však musíte počítať s tým, že okrem času stráveného nad literatúrou bude vaša okrasná záhrada žiadať v budúcnosti opäť pravidelné dávky vašej pozornosti na úkor voľného času. Navyše, existujú práce, ktoré nezvládnete sami ani pri sebaväčšom úsilí, pretože aj špecializované firmy potrebujú na zvládnutie náročných technológií niekoľko rokov. Príkladom sú automatické zavlažovacie systémy či umelé jazierka.

Dôležitý je projekt

Ak ste sa rozhodli pre zásadnú rekonštrukciu záhrady, máte na to určite vážny dôvod. Rovnako ako očakávate od rodinného domu pohodu v interiéri, tak chcete v prípade záhrady nájsť potešenie v exteriéri. Rekonštrukcia záhrady si podobne ako založenie novej záhrady vyžaduje dôslednú prípravu. Podobne ako pri stavbe domu je to projektovacia fáza. Každý majiteľ domu vie, že bez projektu nemohol so stavbou ani začať. Táto povinnosť v prípade okrasnej záhrady neplatí, hoci paradoxne je možno ešte dôležitejšia. Kým výstavba domu sa završuje jeho kolaudáciou, okrasná záhrada je dielo, ktoré odovzdaním nie je ani zďaleka skončené. Očakávaný vzhľad kvalitnej okrasnej záhrady sa dosiahne až po niekoľkých rokoch, pretože rastliny sa vyvíjajú a svoj konečný vzrast dosiahnu až za určitý čas.

S1.jpgtrážcom optimálneho vývoja rastlín je záhradný architekt. Keď ste sa rozhodli osloviť s rekonštrukciou záhrady špecializovanú firmu, správnosť voľby si overíte už pri kontakte so záhradný architektom. Ak si robí svoju prácu dôsledne, stvorenie projektu si bude vyžadovať určitý čas a námahu. Dôsledný záhradný architekt musí spoznať nielen vašu záhradu, ale aj vás. Ak ste nespokojní so svojou záhradou, musí existovať dôvod. Ten je v drvivej väčšine prípade vo vás - záhrada neslúži účelu, na ktorý bola založená. Architekt vás musí spoznať, aby navrhol formu záhrady rešpektujúcu vaše očakávania.

Po vytvorení projektu nastáva etapa realizácie. Kvalitnú prácu záhradného architekta spoznáte tak, že vytvorí projekt, podľa ktorého dokáže pri realizácii postupovať akákoľvek štandardná záhradnícka firma. Realizácia diela musí zaručiť dve základné veci - naplnenie projektu a vytvorenie stavu, aby všetky prvky záhrady plnili funkciu, na ktorú sú určené. Práve vo vytvorení kvalitného projektu a jeho vnesení do reality tkvie úspech existencie budúcej záhrady. Napríklad, ak si prajete mať záhradu s minimom obslužných prác, vhodnou voľbou rastlín a ich správnym vysadením sa zabezpečí, aby sa vyplnila vaša predstava.

Rekonštrukciou záhrady sa pre záhradnícku firmu jej pôsobenie nekončí. S odovzdaním diela je spojené poskytnutie záručných lehôt na všetky odovzdané živé i neživé súčasti záhrady. Buďte nároční a aj po skončení prác si vyžadujte vykonanie prác, ktoré vám firma garantovala pri odovzdaní diela. Ak vám, napríklad, vinou chýb pri rekonštrukčných prácach vyhynuli rastliny, žiadajte si ich nahradenie.

Čas na rozhodnutie

V novembri trávia majitelia v záhradách menej času. Tým viac príležitostí majú na to, aby si v teple rodinného domu zvážili, či ich okrasná záhrada slúži účelu, na ktorý bola založená. Ak dospejete k záveru, že s vašou záhradou treba niečo spraviť, neváhajte osloviť odborníkov. Prinajmenej vám poradia. Možno mnoho vecí zvládnete sami, alebo si poviete, že práve tento november je už posledný, keď sa trápite so svojou záhradou sami.