eMagazin

Mať projekt na záhradu sa oplatí

Jozef Hajko, Lantana - záhrady, s.r.o. (Dom a Byt, október 2005)

Okrasná záhrada sa dá vybudovať aj bez projektu. Je to však podobné, ako keby ste sa rozhodli vystavať rodinný dom bez príslušnej dokumentácie. Dá sa to, ale s veľkým rizikom, že výsledok bude iný, ako ste očakávali

Záhradný architekt je nová profesia ešte aj po pätnástich rokoch prechodu spoločenského systému na západný štýl. Potenciálnym majiteľom okrasných záhrad znie tento pojem neraz vzdialene. Osloviť záhradného architekta zaváňa zbytočným prepychom, stačí nájsť niekoho, kto záhradu vysadí po niekoľkých desiatkach minút diskusie, kde záujemca odovzdá dodávateľovi svoje zadanie.

1.jpg Pritom profesia záhradného architekta je na Slovensku stále častejšou, už niekoľko rokov sa študuje na vysokých školách. Záhradní architekti sa dostávajú na roveň svojim kolegom, stavebným architektom. Dôvodom je, že sú potrební. V krajine vyrastajú veľké objekty s dôslednou a nápaditou úpravou okolia. Pribúda rodinných domov s veľkorysými a náročnými záhradami. Po rokoch zníženého záujmu sa do popredia opäť dostávajú mestské parky. Kvalita života sa mení a tým rastie nápor na profesionálne poskytovanie služieb v tejto oblasti.

Projekt nie je samoúčelný

A predsa, je vždy nutné, aby som ako budúci majiteľ okrasnej záhrady navštívil záhradného architekta a nechal si vypracovať projekt? Jednoznačná odpoveď znie nie. Záhrada sa dá vybudovať aj svojpomocne, ak máte dostatok vedomostí a času. Alebo si ju môžete nechať dodať záhradníkovi, ktorý sa bude riadiť vlastným inštinktom a skúsenosťami. Platí to najmä pri menších a jednoduchších záhradách, kde sa vyseje trávnik, zasadí sa niekoľko rastlín. Taká situácia nastáva často a postup majiteľa je pochopiteľný. Od záhrady očakáva doplnkovú funkciu, často potrebuje len zelenú plochu trávnika zalievanú ručne hadicou, niekoľko nenáročných tieňotvorných alebo ovocných stromov, pár kvitnúcich kríkov, ohnisko, prípadne jednoduchý gril.

Keby sa otázka o potrebe projektu zúžila na budúcich majiteľov náročnejších záhrad, potom by odpoveď jednoznačne znela áno. Projekt je potrebný. Pod náročnejšou záhradou treba rozumieť objekt s cielenými terénnymi úpravami, trávnikom a záhonmi zavlažovanými automatickým závlahovým systémom, s výsadbou väčšieho množstva drevín, vrátane mohutnejších jedincov, s prírodným jazierkom a inými prvkami záhradnej architektúry. Ďalším poznávacím znamením na potrebu angažovania záhradného architekta je finančná kalkulácia. Náročnejšie záhrady rátajú v rozpočtoch so stovkami tisíc korún.

Ak idete týmto smerom, ateliér záhradného architekta neradno obísť. Na svoju budúcu záhradu budete mať určité nároky, a preto nemôžete ísť cestou nevypočítateľnej dodávky mačky vo vreci. Nechcete zbytočne vyhodiť peniaze a čakať na neistý výsledok. Chcete vidieť, ako bude vaša záhrada vyzerať o rok, dva, päť, desať po odovzdaní. Ak budete mať v záhrade drahé rastliny a náročnejšie technické zariadenia, budú vás zaujímať záručné lehoty a jednoduchá vynútiteľnosť prípadných záručných opráv. A napokon budete rátať s možnosťou získania odbornej rady aj v budúcnosti, pričom oslovený odborník bude zorientovaný vo vašej záhrade, vrátane dokumentácie.

Architekt počúva, potom navrhuje

Každý záhradný architekt alebo ateliér záhradníckej spoločnosti má vypracovaný postup, ako získať od budúceho majiteľa záhrady dostatok potrebných informácií. Azda najjednoduchšou cestou je dostať odpovede na niekoľko jednoduchých otázok vložených do pripraveného dotazníka. K tomu sa pridávajú osobné konzultácie, vrátane obhliadky umiestnenia budúceho diela, ktorých cieľom je presne pochopiť predstavy budúceho majiteľa o funkčnom a estetickom stvárnení okrasnej záhrady.

Až po získaní dostatočného množstva informácií začne architekt predkladať návrhy. Čerpajúc zo svojich vedomostí a skúseností navrhuje také riešenia, ktoré zaručujú majiteľovi výnimočnosť diela a zároveň berú do úvahy jeho požiadavky. Ak si napríklad majiteľ praje mať v záhrade intímne a prívetivé prostredie, hoci je pozemok obklopený rušným okolím, architekt mu navrhne oddelenie hustým živým plotom skombinovaným s nápaditými výsadbami ďalších rastlín.

Medzi oboma stranami ide neraz o dlhodobejší proces, pričom vývoj speje k záverečnému riešeniu. Výsledkom je taký návrh, ktorý naplní predstavy budúceho majiteľa a zároveň prisúdi budúcej záhrade jedinečnosť a architektonickú čistotu odborného návrhu.

Projekt šetrí peniaze

Každá práca stojí peniaze, vypracovanie projektu okrasnej záhrady nie je výnimkou. Vlastníci rodinných domov to vedia veľmi dobre, bez stavebného projektu by objekt nevybudovali. Rovnako to platí aj o projektoch záhrad. Na rozdiel od domov ich však nenájdete v katalógoch. Príčinou je, že projekt každej záhrady je jedinečný. Občas sa možno stretnúť s typovými projektmi, napríklad v radovej zástavbe, avšak ani tu nenájdete dve záhrady podobné ako vajce vajcu. Napokon je výsledné dielo vždy individuálne, i keď vychádzajú z jedného spoločného návrhu.

Záhradný projekt stojí peniaze, ale ich do budúcna aj šetrí. Ide o prvú investíciu, ktorá sa vráti. Architekt pri tvorbe projektu nielenže zohľadňuje požiadavky budúceho majiteľa záhrady, vrátane finančných priorít, ale zároveň hľadá také riešenia, aby sa náklady na výstavbu a budúcu údržbu záhrady minimalizovali. Vyberá také postupy, aby efektívnosť výdavkov bola čo najvyššia a aby sa v budúcnosti čo najviac obmedzili finančne náročné vynútené zásahy do existujúceho stavu.

Ak si napríklad záujemca želá vysadiť záhony, architekt vyberá takú zostavu rastlín, ktorá čo najúčinnejšie vyplní priestor podľa predstáv zadávateľa a ktorá nevyvolá do budúcnosti potrebu finančne náročných prestrihávaní či dosadieb rastlín. Typickým prvkom šetriacim do budúcna peňaženku užívateľa je kvalitné navrhnutie závlahového systému. Hoci prvá investícia je vysoká, časom sa vráti. Vylúčia sa poplatky za neúčinne minutú vodu ručným zavlažovaním, ušetrí sa čas inak potrebný na manuálnu obsluhu.

Ostane vám osobný poradca

Trend posledných rokov je na Slovensku jednoznačný. S dodaním tovarov a služieb sa čoraz viac pýtame na záruky. S nákupom sa nám automaticky spája bezplatný záručný servis a potom platený odborný pozáručný servis. Pri okrasných záhradách je tento trend síce oneskorený, ale vo svojej podstate veľmi podobný. Majitelia náročnejších záhrad očakávajú, že im dodávateľ poskytne ochrannú lehotu, počas ktorej bezplatne odstráni závady.

Prvým predpokladom, aby ste mohli v budúcnosti uvažovať o plnohodnotných zárukách, je existencia projektu. Z neho vychádza všetko. Podľa projektu sa záhrada vybuduje. V priebehu výstavby záhrady si môžete kontrolovať, či sa postupuje podľa vášho zadania zhmotneného v projekte. Na záver realizácie vystavuje záhradnícka spoločnosť odovzdávací protokol, ktorý sa opäť odvoláva na projekt. Jeho podpísaním vyjadríte spokojnosť s dodaným dielom a zároveň začínate využívať výhody, ktoré vám poskytuje záručný servis. Renomované záhradnícke spoločnosti poskytujú na rastliny záručný servis niekoľko mesiacov, na technológie aj niekoľko rokov.

Existencia projektu je vždy výhodou. Predstavte si napríklad, že sa vyskytne porucha na automatickom závlahovom systéme a vy nemáte k dispozícii jeho projekt. V takých prípadoch sa neraz nevyhnete výraznejšiemu zásahu do záhrady spojenému s dopredu nevypočítateľnou rozkopávkou.

foto12.jpg Podľa projektu okrasnej záhrady si môžete sledovať skutkový stav, či sa vaša záhrada vyvíja tak, ako ste čakali. Osloviť projektanta môžete nielen v prípadoch, keď nastanú odchylky, ale aj v situácii, že sa sami rozhodnete vykonať zmeny. Na druhom konci telefónnej linky či počítačovej siete nájdene v priebehu pár okamihov človeka, ktorá sa vyzná vo vašej záhrade a je schopný a ochotný vám pomôcť.

Niekoľko mýtov o záhradných projektoch

Vybudovanie záhrady je vecou rutiny

Okrasná záhrada sa dá vybudovať podľa šablóny. Ak má dodávateľ dostatok skúseností, musí si poradiť aj bez projektu, stačí, že bude postupovať podľa zaužívaných metód. Tieto často používané výroky vôbec neplatia. Každá záhrada je individuálne dielo. Ak už neberieme do úvahy originálne požiadavky budúceho majiteľa či neopakovateľný rukopis architekta, potom sa stačí pristaviť pri niektorých technických východiskách. Na výsadbu trávnika a rastlín treba určiť kvalitu pôdy, na vybudovanie závlahovej studne geologické podmienky na pozemku, na napustenie prírodného jazera kvalitu vody atď.

Projekt netreba, stačí skica

Nezmyslom by bolo vypracúvať projekt na úplne jednoduchú záhradu, kde stačí vysiať trávnik a vysadiť pár stromov. Ak však máte záujem o náročnejšiu záhradu, trvajte na projekte. Skica postačuje na menšie a jednoduchšie objekty, avšak pri väčších záhradách sa stáva zjednodušujúcou a ťažko aplikovateľnou. Výsledok realizácie sa vzdiali od vašich predstáv, pretože mnohé čiastkové zostavy nie sú definované. Zostaviť presný rozpočet podľa skice je takmer nemožné, a preto sa stane, že výsledný účet je často vyšší, ako ste pôvodne očakávali. Pri potenciálnych sporoch a reklamáciách sa nemáte o čo oprieť, pretože chýba projekt.

Peniaze na projekt sú navyše

Všetko čo má svoju kvalitu, stojí určité peniaze, projekt záhrady nevynímajúc. Načo si zvyšovať celkový rozpočet na záhradu o niekoľko percent, keď by sa dalo zaobísť aj bez neho? Ak už nehľadíte na skutočnosť opísanú v predchádzajúcom odseku, potom si treba uvedomiť inú súvislosť. Úlohou architekta je nielen navrhovať funkčne a esteticky príťažlivé diela, ale zároveň hľadať také riešenia, ktoré čo najmenej zaťažia vašu peňaženku. Umný architekt vám navrhne viaceré možnosti riešenia toho istého problému, upozorní vás na ich výhody, vrátane finančných, i úskalia, napríklad náročnosť prevádzky. Poskytne vám svoj know-how, ku ktorému sa nemáte možnosť inak dostať.

Za projekt nemusíte platiť

Nezriedka sa možno stretnúť so situáciou, že dodávateľ vám s vidinou realizácie celej zákazky sľúbi vypracovanie projektu zadarmo. Takéto práce vás skutočne nestoja nič iba v prípade, že spoluprácu s dodávateľom skončíte po prevzatí projektu. Ak sa rozhodnete využiť aj ponuku na realizáciu záhrady, čo býva automatické, buďte si istí, že za projekt zaplatíte - nie priamo ale skryto. Práca architekta je náročná, a preto musí byť ocenená. V prípade projektov zadarmo sa odmena za projekčné práce objaví v rozpočte realizácie záhrady, a to v umelo zvýšených jednotlivých položkách.