eMagazin

Nebojte sa budúcej údržby vašej záhrady

Jozef Hajko, Lantana - záhrady, s.r.o. (Dom a Byt, september 2005)

Chystáte sa nechať si vybudovať okrasnú záhradu, a pritom máte obavy z náročnosti o jej budúcu starostlivosť? Kladiete si otázku, na čo všetko bude treba myslieť, koľko času si bude musieť vyčleniť? Sú úkony, ktoré nezvládnete sami, a iné, kam si treba radšej prizvať odbornú pomoc?

Okrasná záhrada si podobne ako ďalšie súčasti obydlia vyžadujú starostlivosť. Preto už pred spracovaním návrhu záhrady treba myslieť na nároky spojené s údržbou jednotlivých častí. Veľa dokáže pomôcť záhradný architekt, ktorý by mal navrhnúť takú zostavu, aby zohľadňovala predstavy majiteľa o budúcej náročnosti údržby.

foto18.jpg Pozorný záhradný architekt načúva predstavám budúceho majiteľa záhrady. Vie mu navrhnúť také dielo, ktoré bude spĺňať estetické a funkčné požiadavky a zároveň si bude vyžadovať primeraný stupeň starostlivosti. Ak je architekt odborne zdatný, nie je pre neho problém skombinovať náročné riešenie s nízkymi nárokmi na starostlivosť.

Už pri tvorení návrhu záhrady treba klásť projektantovi otázky súvisiace s pravidelnou údržbou. Veľa vecí možno pochopiť už v tomto štádiu. Napríklad to, že mnoho úkonov si dokážete vykonať sami, dokonca z nich môžete mať potešenie. Ale aj to, že dva razy do roka je vhodné pozvať si do záhrady odborníka.

Základnými prvkami v záhrade, o ktoré sa treba starať, sú trávnik, rastliny, zväčša aj závlahový systém. Starostlivosť si vyžadujú aj zriedkavejšie prvky, ako sú okrasné jazerá alebo záhradné stavby.

Trávnik má rád vlahu a pravidelné kosenie

Základnými udržiavacími prácami pri trávniku sú pravidelné kosenie, odstraňovanie pokosenej trávy a zavlažovanie. Tie dokáže každý majiteľ záhrady vykonávať sám.

Na kosenie treba používať kosačku vybavenú zberným košom. Kosiť sa odporúča jeden až dva razy raz za týždeň, na výšku trávy približne tri centimetre. Zásada je, aby sa trávnik skracoval na jednu tretinu pôvodnej dĺžky. Pravidelné kosenie zamedzí rastu buriny, a preto proti nej netreba vykonávať špeciálne zásahy. Odoberanie pokosenej trávy do zberného koša vás odbremení od vyhrabovania a čistenia trávnika.

Trávnik musí mať dostatok vlahy, ideálne je použiť automatický závlahový systém a zalievať ho každý deň. Ak zalievate ručne, odporúča sa využiť tú časť dňa, keď sú teploty najnižšie - teda skoro ráno alebo neskoro večer. Pri závlahových systémoch je zalievanie prepočítané na zhruba sedem litrov na štvorcový meter na každý deň. Pri ručnom zalievaní treba polievať intenzívnejšie, pretože účinnosť tohto spôsobu je nižšia.

Medzi odporúčané úkony patria hnojenie a boj proti škodcom. Ďalšie úkony sa viažu zväčša na začiatok a koniec sezóny. Ide najmä o valcovanie, prerezávanie, prevzdušňovanie trávnika, ochranu proti chorobám. Bez týchto úkonov trávnik ostane životaschopný, avšak prejaví sa to na jeho kvalite. Tieto úkony si pri dostatku voľného času, vedomostí a dostupnosti náradia dokážete vykonať sami. Alternatívou je oslovenie dodávateľov.

Hlavné rady na údržbu trávnika

- Koste s kosačkou s naostreným nožom.
- Pri kosení používajte zberný kôš, pokosenú trávu nikdy nenechávajte na trávniku.
- Nenechajte trávu prerásť nad 10 cm dĺžky.
- Na zalievanie používajte závlahový systém, ušetríte tým čas aj peniaze.
- Prvé 2 - 3 týždne po založení trávnika je nevyhnutné intenzívne zavlažovanie.
- Ak po chôdzi ostanú na trávniku stopy alebo ak sa konce listov trávy začínajú skláňať k zemi, trávnik treba okamžite zavlažiť.

Rastliny treba pravidelne kontrolovať

Základné úkony pri údržbe rastlín sú zavlažovanie, odstraňovanie uhynutých častí rastlín, odburiňovanie.

Rastliny treba zalievať v dostatočnom množstve. Orientačná dávka vody je päť litrov k malému kríku a 20 litrov k veľkému kríku. Najlepší spôsobom zalievania je používanie automatickej tryskovej závlahy na záhony a zabudovanej kvapkovej závlahy pomocou perforovanej hadice na stromy a väčšie kry. V takom prípade treba iba kontrolovať, či sa voda naozaj dostáva k všetkým rastlinám. Ak sa nedostáva, začínajú vädnúť, žltnú a opadávajú im listy.

Z rastlín, najmä kvitnúcich záhonov treba odstraňovať odumreté kvety a listy. To isté platí o odstraňovaní opadaných listoch z kríkov a stromov.

Najlepšou formou ochrany proti burinám je pokrytie pôdy vrstvou neprierastného materiálu (mulčovacou plachietkou) a dostatočnou vrstvou mulčovacej látky, najčastejšie mulčovacej kôry. Keď na voľnej pôde vyrastie burina, treba ju mechanicky včas odstrániť, najlepšie okopaním. Zakročiť proti burine sa dá po poradení sa s odborníkom aj chemickými prípravkami.

Pred svojpomocným hnojením rastlín je vhodné prečítať si podrobnejší návod alebo sa poradiť s odborníkom. Na ďalšie úkony, napríklad na orezávanie rastlín, ochranu proti chorobám a škodcom a na zimnú ochranu radšej oslovte priamo dodávateľa.

Osobitnú starostlivosť si vyžadujú trvalky, letničky a cibuľoviny. Na ich správne ošetrovanie je vhodné porozprávať sa s odborníkom, prípadne si preštudovať literatúru. Rovnaký postup sa odporúča zachovať pri náročnejších prácach, ako sú rezy na drevinách, dosádzanie citlivých rastlín, boj proti škodcom. Niekedy je najlepším riešením prizvať si dodávateľa.

Hlavné rady na údržbu rastlín

- V prvých mesiacoch po vysadení treba rastliny dostatočne zalievať, aby sa ujali v novom prostredí. Zvýšenú pozornosť im venujte aj v pár nasledujúcich sezónach.
- Nevykonávajte rezy na rastlinách bez dostatočnej odbornej prípravy, predídete ich poškodeniu.
- Pri výskyte chorôb a škodcov na rastlinách sa o ďalšom postupe poraďte s odborníkom.

Fungujúci závlahový si pýta minimálnu údržbu

Závlahový systém je na obsluhu jednoduchý, hoci ide o zložitejšie zariadenie. Dôležité je dodržiavať inštrukcie, ktoré vám pri jeho odovzdaní zanechala montážna záhradnícka firma. Týka sa to najmä závlahových systémov s automatickým riadením. Od dodávateľa si treba vyžadovať dodanie návodu na obsluhu.

005.jpg Rytmus zavlažovania je v jednotlivých ročných obdobiach zväčša stály. Výnimka nastáva hneď po dobudovaní záhrady, pretože trávnik si v prvých týždňoch vyžaduje osobitný režim zalievania. Zavlažovaniu stromov a krokov sa treba intenzívnejšie venovať aj niekoľko mesiacov po ich vysadení. Dodatočné polievanie, mimo nastaveného režimu, sa používa v obdobiach, keď hrozí vplyvom nadmerných teplôt a alebo dlhodobého nedostatku atmosferických zrážok rýchle vysychanie pôdy.

Ak závlahový systém pracuje bezchybne, nevyžaduje si žiadnu údržbu. Osobitné úkony sa na systéme vykonávajú iba na začiatku a konci vegetačnej sezóny. Na jar sa kontroluje funkčnosť jednotlivých prvkov a do systému sa napúšťa voda. Na jeseň sa zas voda dôsledne vypúšťa, aby jednotlivé prvky nepoškodili zimné mrazy. Najlepšie je na vykonanie týchto úkonov osloviť odborníkov.

Hlavné rady na údržbu závlahového systému

- Pri prebratí inštalovaného závlahového systému si od dodávateľa vyžiadajte návod na obsluhu a garancie na bezplatné opravy v záručnej dobe.
- Ak závlahový systém alebo jeho časti nepracujú bezchybne, oslovte montážnu firmu.
- Automatický závlahový systém pracuje iba v prípade bezporuchového prívodu elektrickej energie a vody. Dbajte na to, aby bol prívod týchto médií bezchybný.
- Nevykonávajte zásahy do systému bez dostatočných vedomostí alebo rád odborníka.

Okrasné jazero si potrpí na čistenie

Hlavnou úlohou pri údržbe jazera je vytváranie a udržovanie biologickej rovnováhy. Základné parametre nastaví montážna záhradnícka firma, a preto by po odovzdaní mali samočistiace procesy bežať samy.

Na jar treba jazero vyčistiť od nánosov a rias. Jar je obdobie na vysádzanie nových vodných rastlín, avšak pri podmienke dodržania odborných postupov. V lete sa pozornosť sústreďuje na odstraňovanie odumretých listov vodných rastlín a odoberanie nečistôt z hladiny. Ak sa v jazere premnožia riasy, treba ich mechanicky odstrániť, napríklad vyzbieraním sieťkou alebo vylovením pomocou hrablí. Na jeseň treba opäť vyčistiť dno jazera, najmä ak v ňom žijú ryby. Ak by sa tak nestalo, hnilobné procesy produkujúce nebezpečné plyny by ich mohli ohroziť. Aj v zime bežia v jazere hnilobné procesy, preto je potrebné, aby mohli nebezpečné plyny unikať cez otvory v ľade. Niekedy postačujú okrúhle otvory vznikajúce samočinne v tesnom okolí stoniek vodných rastlín, pri nižších teplotách treba diery vyrobiť mechanicky.

Počas celého vegetačného obdobia sa treba starať o zariadenia zabezpečujúce vnútorný obeh vody, teda najmä čerpadlá a riadiace jednotky. Najčastejšou prácou je jednoduché čistenie filtra v čerpadle a košíka v skimmeri. V jazere treba udržiavať dostatočnú výšku hladiny, pričom najcitlivejší pokles nastáva v horúcich letných mesiacoch.

Pri vážnejších zásahoch je vhodné obrátiť sa na odborníka.

Hlavné rady na údržbu okrasného jazera

- Odstraňujte z jazera nečistoty, napríklad napadané lístie, vyhnete sa zbytočnému rastu rias.
- V jazere udržujte predpísaný počet rýb, vyhnete sa nekontrolovanému rastu rias.
- Jazero vypúšťajte iba po konzultácii s odborníkom, aby ste v ňom nenarušili ustálenú biologickú rovnováhu.
- Nezabúdajte dopĺňať vodu do jazera, najmä v horúcich mesiacoch.
- Nedosádzajte do jazera rastliny z voľnej prírody, vyhnete sa zavlečeniu neželaných škodcov.

Záhradné stavby si vyžadujú dohľad

Medzi záhradné stavby patria drevostavby, tehlové a kamenné múriky, chodníky, schody, terasy, cestičky a ďalšie prvky, ktoré neživým materiálom dopĺňajú komplex vašej okrasnej záhrady.

Záhradné stavby si vyžadujú dohľad. Kontrolovať treba funkčnosť drevostavieb, či nedošlo k narušeniu alebo zničeniu jednotlivých častí. V prípade stavieb umiestnených na ploche záhrady - chodníkov, múrikov, schodov - sa treba zamerať na kontrolu pevnosti, napríklad na možné uvoľnenie podkladu, vymytie pôdy alebo spojiva dažďovou vodou. Zo spojov a štrbín sa musí odstraňovať burina, prípadne iné cudzie prvky narušujúce pôvodný vzhľad a funkciu.

Na zachovanie trvácnosti treba vykonávať zásadnejšie údržbové činnosti, napríklad obnovovanie náterov, výmenu poškodených častí drevených prvkov, opravu tehlových a kamenných stavieb poškodených mrazom, výmenu častí poškodených intenzívnejším používaním. Pred týmito úkonmi je vhodné oboznámiť sa s príslušnými podkladmi, prípadne sa poradiť s odborníkom.