eMagazin

Záhrada na kľúč

Jozef Hajko, Lantana - záhrady, s.r.o. (Nové línie, 3/2005)

Slovensko zažíva v posledných rokoch veľké zmeny. V individuálnej výstavbe nastupujú nové trendy. Udomácňuje sa výstavba domov na kľúč. Podobný jav sa postupne začína prejavovať aj pri exteriéroch. K domu na kľúč si záujemcovia čoraz častejšie nechávajú vybudovať okrasnú záhradu na kľúč.

foto28.jpg Úprava okolia rodinných domov bola ešte pred nedávnom v rukách majiteľov. Záhradná architektúra pre individuálnu výstavbu pred rokom 1990 neexistovala, každý si pomohol, ako vedel. Dostupnosť rastlín bola na mizernej úrovni, takže nestačilo len chcieť a vedieť, bolo treba aj dokázať zaobstarať. Dnes je situácia úplne iná. Na Slovensku za posledné desaťročie vyrástli záhradnícke firmy, ktoré sa špecializujú na úpravu exteriérov, rodinné domy nevynímajúc.

Cena

Cenu záhrady určuje viacero prvkov. Je síce medzi nimi aj veľkosť, avšak nejde o lineárnu veličinu. Náročná záhrada na ploche dvoch árov sa môže cenovo vyrovnať inej, vysiatej iba trávnikom a vysadenej niekoľkými drevinami na päťnásobnej ploche. Hlavný vplyv na cenu má architektonické riešenie, ktoré na základe zadania majiteľa vypracúva záhradný architekt. Jeho úlohou je naplniť predstavy zadávateľa, nájsť vhodné riešenie, vrátane prijateľnej ceny.

Významný vplyv na výslednú cenu má úprava terénu, pričom nejde len o modeláciu, vytvorenie vĺn či terás, ale aj o vybudovanie oporných múrov či inštalovanie odvodňovacích systémov. Náklady na rastliny sú jednou z rozhodujúcich nákladových položiek. Rastliny sa môžu líšiť v druhoch, kvalite, veľkosti. Samozrejme, že finančne najnáročnejšie sú zriedkavé, veľké rastliny, s vysokým stupňom kvality. Pritom nejde len o samu ceny rastliny. Napríklad na dodanie veľkého, päťmetrového javora je potrebný dovoz špeciálnou technikou, výkop jamy zemným strojom a vysadenie pomocou žeriava alebo mechanickej ruky.

Náročnosť záhrady sa odvíja od počtu použitých architektonických prvkov. Je rozdiel mať a nemať v záhrade jazierko s vodopádom a s priechodzou lávkou. Najmä v posledných rokoch, keď sú horúce a suché letá stále častejšie, sa stáva potreba pravidelného zavlažovania nevyhnutná. Čo sa týka vstupných nákladov, automatické zavlažovacie systémy sú náročné, avšak náklady sa časom vrátia v znížených nárokoch na osobnú obsluhu zavlažovania či na menších poplatkoch za vodu alebo elektrickú energiu spotrebovanú čerpadlom v studni.

Všeobecne to platí aj pri výbere záhradného architekta či záhradníckej firmy. Kvalitný, hoci náročný projekt a zodpovedná realizácia môžu do budúcna ušetriť náklady na dosádzanie rastlín, úpravu zavlažovacích systémov či ďalšie vynútené kroky, ktorých potreba sa prejaví ako dôsledok nekvalitných vstupných návrhov a dodávok prác.

Projekt

Druhým sledovaným parametrom pri dodaní záhradného diela sú termíny. Keďže záhrada vzniká ako výsledok načúvania predstáv jej budúceho majiteľa a ich zohľadnenia v technickom riešení, etapa komunikácie so záhradným architektom je nevyhnutná. Záleží na konkretizovaní predstavy majiteľa a na schopnosti architekta ponúknuť mu účinnou formou technicky a cenovo prijateľné riešenie, ako dlho trvá vypracovanie projektu. K tomu sa pridáva stupeň náročnosti diela, potreba podrobného spracovania detailov, pohľadov.

Pri jednoduchších dielach nie je výnimkou, že projekt je hotový v priebehu jedného mesiaca. Náročnejšie záhrady vznikajú v hlave architekta a udomácňujú sa v predstavách majiteľa dlhšie. Ak je dopredu zrejmé, že pôjde o náročnejšie dielo, vhodné je záhradnícku firmu osloviť ešte pred výstavbou rodinného domu. Má to viacero predností. Veľmi výhodné je skĺbiť projekčné práce na dome a na okolitom exteriéri. Keď už nie pre nič iné, tak pre ušetrenie nákladov. Práce na jednom a druhom diele možno skombinovať tak, že do seba zapadajú, zdvojenie niektorých úkonov odpadáva. Projektanti sú kolegovia z jednej branže, možno prídu na riešenia na jednom či druhom diele, ktoré prinesú majiteľovi aj iný efekt - úžitkový alebo estetický.

Realizácia

Realizácia diela musí zaručiť dve základné veci - naplnenie projektu a vytvorenie stavu, aby všetky prvky záhrady plnili funkciu, na ktorú sú určené.

Realizačná fáza je rovnako dôležitá ako projekčná. Darmo by ste mali dobrý projekt, keby ho nezvládli jeho vykonávatelia. Čas výstavby záhrady závisí od náročnosti projektu, stupňa využitia techniky, schopnosti realizátora zvládnuť riadenie výstavby a garantovať odborné postupy. Čas vybudovania dobre pripravenej, stredne náročnej záhrady sa ráta na týždne.

Budovanie záhrady je rozdelené na niekoľko etáp. Začína sa úpravou terénu, pričom dĺžka tejto etapy závisí od náročnosti navrhnutých terénnych úprav. Potom nasledujú práce súvisiace s terénom - výkopy na závlahový systém, osvetlenie, jazero, výstavba oporných múrov, inštalovanie kompozícií z kameňa. Po inštalovaní technológií závlahového systému, jazera, osvetlenia a ďalších prvkov súvisiacich so zemnými prácami nasleduje konečná úprava terénu a príprava pôdy, vrátane ukladania chodníkov, vytvárania štrkových plôch. Paralelne s týmito prácami bežia práce na záhradných stavbách, napríklad altánkoch.

Príjemnejšou etapou, kde už majiteľ záhrady začína naozaj vidieť konečný efekt, sú výsadby rastlín a príprava trávnika. Vysádzanie rastlín je rozlične náročné, stupeň náročnosti závisí najmä od ich veľkosti. Na vysadenie veľkých stromov je potrebná technika, neraz aj žeriav. Fenomén trávnika ako zjednocujúceho prvku vynikne okamžite, ak sa využíva kladenie trávnych kobercov. Záverečnou etapou realizácie býva nastielanie záhonov mulčovacou kôrou a rozličné ukončovacie práce.

Napriek tomu, že protokolárne odovzdanie diela majiteľovi záhrady končí etapu realizácie, nejde o záverečnú bodku. Renomované záhradnícke spoločnosti ponúkajú majiteľovi záhrady popri záručnom servise aj následné pravidelné údržby.