eMagazin

Závlahový systém je pohodlný a oplatí sa

Jozef Hajko, Lantana - záhrady, s.r.o. (Hospodárske noviny, Reality, jún 2005)

Zdravý a svieži trávnik potrebuje dostatok vlahy. Najlepším riešením je zabudovanie závlahového systému s automatickým nastavením režimu zalievania. Prvá investícia je síce náročná, ale po čase sa vráti na nižších poplatkoch za vodu a úsporách na vašom voľnom čase.

005.jpg Letá na Slovensku sú v posledných rokoch mimoriadne teplé. Hoci celkový nedostatok vlahy nie je kritický, čoraz väčším problémom sa stáva nerovnomernosť rozvrstvenia zrážok. To sú pre trávniky zlé správy, pretože ony si vyžadujú práve opak - mierne teploty a pravidelný prísun vlahy.

Riešením sledujúcim zdravý vývoj trávnika je zabezpečenie pravidelného prísunu primeraného množstva vlahy. Trávniku je jedno, či sa to vykoná ručne alebo pomocou automatizovaného závlahového systému. Jedno to však nie je majiteľovi záhrady. Závlahový systém síce nie je lacná záležitosť, avšak podľa vlastného usúdenia môže byť drahšou vecou čas strávený pri pravidelnom zalievaní hadicou alebo náprava škôd na trávniku vzniknutých pri nedostatočnom ručnom zalievaní.

Projekt

Závlahový systém je sú regulovaná sústava zavlažovacích bodov pospájaných vedeniami vody a elektrickej energie. Hadicami sa dostáva voda do trysiek postrekovačov, elektrickým káblom energia potrebná na spúšťanie elektroventilov regulujúcich tlak vody. Celá sústava je umiestnená pod povrchom trávnika. Pri zalievaní sa postrekovače tlakom vody automaticky vysunú nad úroveň trávnika a v celom kruhu alebo iba v žiadanom kruhovom výseku zalievajú okolitú plochu.

Systém kontroluje riadiaci systém s počítačom, ktorý možno naprogramovať na rozličné režimy. Súčasťou je regulácia v závislosti od atmosférických zrážok. Dažďový senzor zamedzí spusteniu zbytočného zalievania v prípade výskytu dažďa.

Z opisu systému vyplýva, že ide zariadenie, ktorého inštalovanie si vyžaduje kvalitnú prípravu. Tá sa zabezpečuje vypracovaním vhodnej projektovej dokumentácie. V závislosti od veľkosti plochy, členenia a sklonu terénu, umiestnenia chodníkov a záhonov sa do priestoru umiestni sústava zavlažovacích bodov. Jedným z hlavných znakov správne naprojektovaného závlahového systému je, že jedno miesto trávnika je prekryté zásahom vody z viacerých postrekovačov. Tak sa získa úplná istota, že na trávniku nevzniknú nepokryté miesta.

Súčasťou projektu závlahového systému môže byť návrh zalievania záhonov. Tu sa nepoužívajú trysky, ale zväčša iba systém kvapkovej závlahy. Ide o účinný spôsob zalievania, pretože perforovanou hadicou sa ku každej rastline privedie voda osobitne. Kvapková závlaha je rovnako ako tryskový závlahový systém napojená na tú istú riadiacu jednotku.

Realizácia

Ideálne je inštalovať závlahový systém hneď v rannom štádiu budovania záhrady, po vykonaní zásadných terénnych úprav. Do povrchu zeme sa vykopú ryhy, do ktorých sa umiestnia všetky zložky závlahového systému. Naraz ide desiatky metrov hadíc a elektroinštalačných káblov. Hadice musia byť dostatočne hlboko, aby sa nepoškodili pri budúcej hĺbkovej údržbe trávnika. Po zakomponovaní celej technológie sa ryhy opäť zaplnia zemou, povrch sa utlačí mierne nad úroveň okolitého terénu. Potom prichádzajú na rad ďalšie práce, vrátane výsevu alebo uloženia nového trávnika.

Ak máte viacročný trávnik, ktorý ste doteraz pracne zalievali ručne, závlahový systém môžete bez väčšej ujmy inštalovať aj s oneskorením. Odborne zdatná firma dokáže použiť také technológie, aby stopy po ryhach rýchlo zmizli a obnovený trávnik bol na nerozoznanie od pôvodného. Rozdiel bude iba ten, že namiesto naťahovania hadíc sa budete môcť spoľahnúť na automatické spínanie závlahového systému.

Výhody

Používanie automatického závlahového systému šetrí majiteľovi okrasnej záhrady čas. Ovládacia jednotka spúšťa zavlažovanie automaticky.

Úspora nastáva pri spotrebe vody a energie. Najvhodnejším časom, na spustenie zavlažovania je noc. Vtedy sú straty spôsobené odparovaním z dôvodu nižších teplôt a miernejšieho vetra najmenšie. Navyše, riadiace jednotky doplnené dažďovým senzorom počas dažďa zastavia zavlažovanie.

Výraznou úsporou môže byť napojenie na vlastnú studňu. Vykopanie studne a inštalovanie čerpadla síce nie je zanedbateľná investícia, tá sa však pri zvyšujúcich sa však pri rastúcich nákladoch na dodávku vody z verejných rozvodov stále viac opláca. Ak si robíte finančný prepočet, nezabudnite, že pri odbere z verejného rozvodu platíte za každý spotrebovaný kubický meter vody nielen vodné ale aj stočné.

Závlahový systém rovnomerne dodáva k rastlinám vodu. Postrekovače sú rozmiestnené tak, aby sa celá plocha pokryla závlahou tak ako pri prírodnom daždi. Trávnik sa zalieva v optimálnom režime, na povrchu nevznikajú mláky vody ani vysušené, žltnúce mapy. Automatický systém ušetrí majiteľa od starostí a prác spojených s ručným zalievaním. Postrekovače sú výsuvné. V čase pokoja sú skryté pod povrchom pôdy, vysunuté sú iba počas aktívneho zavlažovania. Tým odpadajú pracovné úkony spojené s ručným zalievaním, napríklad rozviňovanie a zvinovanie hadice.

Údržba

Závlahové systémy sú zariadenia, ktoré si pri inštalovaní vyžadujú kvalitnú projektovú prípravu i realizačnú fázu. Preto sa neodporúča, aby si ich majitelia záhrad inštalovali sami. Práce by mala vykonávať špecializovaná firma s dostatočnými skúsenosťami. Závlahové systémy sa dajú zakomponovať aj do existujúcich záhrad, a to bez výraznejšieho narušenia trávnikov. Dôležité je používanie odborných postupov.

Údržba závlahového systému sa sústreďuje na začiatok a koniec sezóny. Hneď po opadnutí posledných mrazov sa kontroluje funkčnosť jednotlivých prvkov a do systému sa napúšťa voda. Na jeseň sa zas voda dôsledne vypúšťa, aby jednotlivé prvky nepoškodili zimné mrazy.

Zmenu režimu zavlažovania si používateľ dokáže nastaviť sám. Ak potrebuje hlbšie zásahy do systému, vhodné je osloviť dodávateľa, prípadne inú odbornú firmu.

Čas na doplnenie záhrady o nové rastliny

foto13.jpg Jún je azda najvýhodnejší mesiac na nákup nových kvitnúcich rastlín. Pri zaobstarávaní rastlín si každý všíma kombináciu ceny a kvality. Z hľadiska únosnosti nákladov sú rastliny tovar ako každý iný. Konečné rozhodnutie nesie v drvivej väčšine prípadov znaky kratšej či dlhšej vnútornej polemiky dvoch prianí - čo by ste si najradšej kúpili a čo by bolo pre vás finančne najvýhodnejšie. Ako sa však vyvarovať tomu, aby ste s vidinou nízkych trovov nezaťažili svoju peňaženku do budúcnosti ďalšími vynútenými nákladmi alebo aby ste sa nedali obalamutiť medovými motúzmi a nenakúpili zbytočne draho? Možnosť je jediná, treba získať prístup k dostatočnému objemu informácií.

Pri výbere predajne pre interiérové i exteriérové rastliny si treba pozorne všímať, v akých podmienkach sa predávajú. Či nie sú zbytočne nahustené, či nemajú zakrytý prísun slnečného svitu alebo naopak nie sú hlava-nehlava vystavené slnečnej páľave, či nemajú suchú pôdu alebo neležia v mláke vody.

Umiestnenie rastlín v predajni nie je len vecou dostatočných priestorových možností či vhodného systému zavlažovania. Splnenie nárokov na predajný komfort je rešpektovaním len prvej, nevyhnutnej podmienky. Druhou podmienkou je odborný prístup. Iba študovaný záhradník vie, ktorú rastlinu môže postaviť na priame slnečné svetlo, ktorú musí zatieniť, prípadne presunúť do tieňa. Podobne je to so zavlažovaním, prihnojovaním, nevyhnutným orezávaním či priebežným presádzaním.

Pri návšteve akejkoľvek predajne rastlín si treba všímať odborný prístup. Ten je zárukou, že tovar, ktorý si kúpite, bude skutočne slúžiť svojmu účelu. Že vám po vysadení do záhrady neprinesie namiesto potešenia sklamanie, pretože sa s ním počas predaja nakladalo neodborne.

Skúšobným kameňom na zistenie otázky, či je cena predávanej rastliny primeraná a či si za ňou predajca naozaj stojí, sú záruky. Ak je predajca ochotný vziať na vaše požiadanie vzápätí predanú rastlinu späť, potom potvrdzuje, že neponúkal nekvalitný tovar. Rastlinu bez ujmy opäť zaradí do svojej ponuky, i keby si nového majiteľa hľadala dlhší čas.

Bolo by nezmyslom tvrdiť, že lacným nákupom sa treba vyhýbať. Nárazové zľavy či výpredaje používajú všetci rozumní predajcovia. Treba byť však opatrný, lebo za výpredajom môže byť aj pohnútka predajcu, aby sa zbavil tovaru, ktorému sa končí doba záruky. Pritom platí úmera, že záruka je tým kratšia, čím je nižšia kvalita nakúpeného tovaru a schopnosť odborného zaobchádzania s ním.