eMagazin

Trávnik v záhrade je najlepšie založiť v máji

Jozef Hajko, Lantana - záhrady, s.r.o. (Hospodárske noviny, Reality, máj 2005)

Trávnik nesmie chýbať v žiadnej záhrade. Máj je ideálny mesiac na založenie nového trávnika. Túto prácu by mala bez problémov zvládnuť každá záhradnícka firma. Pri dostatku času a odborných vedomostí si dokážete poradiť aj sami.

Zatrávnené plochy tvoria približne 60 až 70 percent plôch sadových úprav v okolí rodinných domov. Trávnik je výnimočný tým, že zjednocuje ostatné prvky záhrady. V ideálnom prípade vytvára neutrálnu, zelenú plochu, ktorá nechá vyniknúť stromom, krom, kvetom, jazierkam, altánkom, pergolám či záhradnému nábytku. Čím je trávnik usporiadanejší, intenzívnejší, tým výraznejšie zjednotí a podporí funkciu ostatných prvkov v záhrade.

Fenomén trávnik

Trávnik je umelo vytvorené spoločenstvo rôznych druhov tráv, ktoré majú nízku produkciu zelene, bohato odnožujú, intenzívne prekoreňujú vegetačnú vrstvu pôdy a vytvárajú hustú, pevnú trávnu mačinu. Podľa náročnosti na pestovanie sa delia trávniky na extenzívne a intenzívne.

foto18.jpg Extenzívne trávniky obsahujú také druhy tráv, ktoré v priebehu vegetácie nevyžadujú pravidelné kosenie. Práve naopak, kosením raz, dva razy za rok sa podporí rast kvitnúcich tráv a bylín. Z tohto vyplýva jedna z funkcii extenzívneho trávnika, a to je efekt kvitnúcej lúky. Ide o trávniky lúčneho zamerania, trávniky ovocných sadov, kvetnaté trávniky, brehové trávniky a trávniky sprevádzajúce komunikácie.

Intenzívne trávniky treba pravidelne a často kosiť, 6-krát až 20-krát za rok. V tejto kategórii nájdeme okrasné, luxusné, reprezentačné trávniky, rekreačné trávniky v okolí rodinných domov, trávniky športových a golfových ihrísk, strešných záhrad.

Založenie trávnika výsevom

Trávniky sa zakladajú výsevom trávnej zmesi vhodnej pre dané prostredie a účel alebo ukladaním predpestovaných trávnych kobercov. Založenie trávnika je pomerne jednoduchá činnosť, vhodne pripravený majiteľ okrasnej záhrady ju dokáže zvládnuť sám. Podmienkou je, aby mal dostatok vedomostí a dodržiaval potrebné technológie.

Komplexná a starostlivá príprava pôdy pred výsevom trávnika znamená tri štvrtiny úspechu. Pôda ako organický materiál sa neustále mení a má svoje špecifické vlastnosti - štruktúru a súdržnosť častíc. Podľa obsahu vápna, humusu, vzduchu a vody v pôde sa mení aj jej reakcia. Najlepšia na trávnik je piesčito-hlinitá, mierne kyslá pôda.

Ešte pred začatím stavebných prác na pozemku načim ornicu ochrániť. Vrchnú 15- až 20-centimetrovú vrstvu treba odobrať a uložiť na voľné miesto. Po skončení stavebných prác možno pôdu opäť použiť. Inou možnosťou je zabezpečiť si dodanie vhodného substrátu od špecializovanej záhradníckej spoločnosti.

foto74.jpg Po príprave pôdy nastáva chemické odburinenie. Cieľom je zbaviť sa dvojklíčnolistých rastlín znehodnocujúcich vzhľad trávnika. Po odstránení zoschnutých stebiel tráv a burín sa substrát prekyprí do hĺbky desať až pätnásť centimetrov. Tým sa zabezpečí prepojenie navážaného kvalitnejšieho substrátu s pôvodným terénom a zjemnenie štruktúry vrchnej vrstvy pôdy. Do pripravenej pôdy sa zapracuje hnojivo, najlepšie priemyselné hnojivo NPK obsahujúce všetky tri základné zložky - dusík, fosfor a draslík, ktoré sú potrebné na rast a zdravý vývin trávnika. Na záver sa pôda prehrabe, urovná latou a povalcuje.

Trávne semeno potrebuje na vzklíčenie dostatok tepla a vlahy. Najvhodnejší na výsev v našich zemepisných šírkach je máj. Vtedy spravidla platí, že pôda je mierne vlhká a jej teplota nad 10° C. Osivo sa vysieva ručne, rozhodením rovnomerne po celej ploche. Na jeden štvorcový meter treba približne 25 až 30 gramov osiva. Po rozhodení sa osivo zapraví do pôdy kovovými hrabľami približne dva centimetre pod povrch pôdy. Povrch sa potom utuží valcovaním a zavlaží.

Zabezpečenie dostatku vlahy je pre vzídenie a rast trávy kľúčové. Vhodné je, ak je ešte pred založením trávnika vybudovaný závlahový systém.

Použitie trávnych kobercov

Rolované koberce vytvoria zelenú plochu v priebehu niekoľkých hodín. Využívať sa dajú aj na svahoch s väčším sklonom. Plocha na výsadbu sa pripravuje rovnakým spôsobom ako pred štandardným výsevom trávneho osiva. Nesmie byť príliš zhutnená, lebo koberce by sa zle zakoreňovali. Dôležité je, aby bola pôda uľahnutá a povrch vyrovnaný.

Jednotlivé koberce sa ukladajú čo najtesnejšie vedľa seba. Po skončení ukladania sa plocha povalcuje a dôkladne zavlaží. Trávy sa prekorenia do 10 až 18 dní, a to v závislosti od príslušných podmienok. Aj v tomto prípade je veľmi dôležité zabezpečenie dostatočnej vlahy.

Pravidelná údržba trávnika

Na splnenie vysokých nárokov na hygienickú, estetickú, rekreačnú, melioračnú a biotechnickú funkciu, sa musí trávnik pravidelne udržiavať kosením a ostatnými kultivačnými úkonmi. Pravidelnú údržbu a starostlivosť si tráva vyžaduje už po vzídení alebo uložení trávneho koberca.

Základnými udržiavacími prácami sú pravidelné kosenie, odstraňovanie pokosenej trávu a čistenie, hnojenie, zavlažovanie, odburiňovanie, valcovanie, zarovnávanie okrajov a úprava povrchu. Na dosiahnutie dobrej kondície a atraktívneho vzhľadu sa trávnik odporúča pieskovať, vertikutovať, prevzdušňovať a ochraňovať proti škodcom a chorobám.

S prvým kosením sa začína v čase, keď tráva dosiahla výšku osem až desať centimetrov. Kosí sa na výšku päť centimetrov. Neskôr sa môže kosba znížiť na tri až päť centimetrov. Trávnik nikdy neskracujte na viac ako o tretinu pôvodnej dĺžky.

Intenzívne trávniky si vyžadujú pravidelné kosenie počas vegetácie, najlepšie jeden raz za týždeň. Tráva, ktorá sa kosí často a nízko, rozprestiera listy viac do šírky, pokrýva väčšiu plochu a je farebne vyrovnaná. Podľa veľkosti trávnika si vyberáme primeranú kosačku. Kosiť treba vždy s naostrenými nožmi. Extenzívne trávniky sa kosia jeden až dva razy do roka, najlepšie ručne kosou.

Valcovanie sa vykonáva najmä na jar, keď býva pôda zdvihnutá mrazom. Valcovaním sa podporí kapilárna vzlínavosť. Nevalcujú sa ťažké pôdy, lebo by sa týmto úkonom ešte viac zhutnili.

Zelený trávnik potrebuje počas vegetácie približne 60 milimetrov zrážok za mesiac, teda dva až tri milimetre za deň. Ručné zalievanie pomocou hadice je málo efektívne, lebo nezabezpečí pravidelný a rovnomerný prísun vody. Najlepším riešením je automatické zavlažovanie zabudované pod povrch trávnika.

Zvýšená starostlivosť o trávnik

Ak chcete mať trávnik naozaj ukážkový, vyžaduje si zvýšenú starostlivosť. Keďže neraz ide o odborné úkony, vhodné je osloviť špecializovanú záhradnícku firmu, požiadať ju o radu alebo priamo o vykonanie úkonu.

Tráva odoberá pôde živiny, ktoré potrebuje na svoj rast. Bez pravidelného hnojenia sa živiny strácajú a začína sa objavovať mach a burina. Popri svetle, vzduchu a vode tráva potrebuje dusík, fosfor, draslík, horčík, vápnik a stopové prvky. Dusík je potrebný na stály rast, tvorbu buniek a regeneračnú silu. Fosfor je nevyhnutný pri hlbších koreňoch. Draslík podporuje pevné pletivo a optimálnu výmenu látok. Magnézium a stopové prvky poskytujú trávniku farbu a zdravie.

foto73.jpg Bežne sa používa trojzložkové hnojivo NPK v dávke 20 gramov na štvorcový meter. Zvyčajne sa hnojí tri razy do roka - v marci, apríli na farbu a odolnosť, v júni, júli na odolnosť proti prudkému slnečnému žiareniu a suchu, v októbri, novembri na odolnosť voči zime a ochranu proti chorobám. Na jeseň je dobré použiť hnojivo s nízkym obsahom dusíka, avšak bohaté na fosfor a draslík, pretože v tomto období pevnejú korene. Nadmerné množstvo dusíka môže vyvolať chorobu trávnika - hlivušku trávovú.

Neustály boj s burinou sa vykonáva mechanicky a chemicky. Mechanický boj spočíva v správnych metódach pestovania. Chemicky burinu z trávnika odstránime pomocou selektívneho herbicídu, ktorý aplikujeme v bezvetrí, pri priemerných teplotách nad 10° C. Rast machu podporujú kyslé pôdy, zabraňuje sa mu sa vápnením. K najčastejším chorobám trávnika patrí hrdza trávna, ktorá sa objavuje na jeseň, pleseň snežná, ak je trávnik dlhodobo pod snehom. Huba Marasmium (špička) sa objavuje v trávniku po daždi, vytvára kruhy kopírujúce podhubie.

Zloženie trávovej vrstvy môže veľmi dobre ovplyvniť pieskovanie. Piesok zlepšuje priepustnosť pôdy a urýchľuje odbúranie trávneho filcu. Zrniečka piesku použité na pieskovanie by mali mať veľkosť dva milimetre, piesok by mal byť humózny a odvápnený.

Aerifikácia zabezpečuje lepšie prenikanie vody a živín ku koreňom. Tráve sa umožňuje hlbšie prekorenenie, zahustenie a lepší rozklad organických látok. Trávnik sa prevzdušňuje pomocou dutých dierkovačov do hĺbky šesť až desať centimetrov.

Vertikutáciou sa zlepšuje kvalita starších trávnikov. Vertikálnym prerezávaním sa odstraňuje mach a plsť. Rozrušený povrch lepšie prijíma vodu a živiny. Potláčajú sa podmienky na vznik plesní a chorôb.