eMagazin

Neživý materiál v záhrade pripomína prírodu

Miroslav Oravec, Lantana - záhrady, s.r.o. (Dom a Byt, máj 2005)

Čas sa smeje ľudstvu, ale pyramídy sa smejú času...

Kameň a drevo sprevádzajú človeka od nepamäti, históriou dlhou dva milióny rokov. Najskôr ako prvý nástroj, neskôr ako stavebný materiál a v súčasnosti aj ako architektonický prvok. Nezabudli sme ich už používať? Je využitie dreva a kameňa v záhradách stále aktuálne? Alebo sa nazdávame, že je to pri dnešnom používaní "umelých materiálov" dávno zabudnutá zbytočnosť?

foto14.jpg Pri vyslovení slova okrasná záhrada sa v našich mysliach vynorí nádherne upravený trávnik, nekonečná záplava farieb, tvarov, kvetov a krásna majestátnosť stromov. Tak ako existuje v prírode neustály súlad medzi živými a neživými prvkami, tak nastupuje v dnešnom, až príliš modernom a pretechnizovanom čase trend harmonického zladenia týchto prvkov v umelo vytvorenom exteriéri. Niet divu, že kameň a drevo nadobúdajú v záhradnej architektúre stále väčší význam.

Kameň zdobí jeho trvácnosť

Najčastejším a najdostupnejším prirodzeným materiálom je kameň. Kameň a jeho obdoby sa začleňovali do výsadieb už v najstarších záhradných dielach. Pre vysokú trvácnosť a odolnosť má jeho použitie dlhú históriu. V japonských záhradách, plných množstvom symboliky, je kameň symbolom večnosti a majestátnosti.

Nie je kameň ako kameň. Na záhradnícke a sadovnícke účely sa využíva hlavne vápenec, travertín, dolomit, pieskovec, andezit, opuka, kremeň, kremenec, bridlica, žula a rula v tých najrozličnejších tvaroch.

V sadovníckych úpravách obydlí sa najčastejšie používa lomový kameň, a to triedený alebo netriedený. Je vhodný na stavbu deliacich kamenných stien, terás, schodov, suchých kvetinových múrikov. Najčastejšie sa používa na vytvorenie umelo dotvorených skalných útvarov - skaliek, suťovísk a morén. Štiepaný lomový kameň, ktorý má jednu hranu takmer dokonale rovnú, takzvaný šlapákový kameň, možno použiť ako náhradu dlažby. Jednotlivé šlapáky sa ukladajú do trávneho drnu vo vzdialenosti zodpovedajúcej pohodlnej chôdzi.

Kamenivo, štrky, piesky sú základným materiálom na stavbu cestičiek, suchých jazierok a potôčikov. Široký sortiment druhov a frakcií dovoľuje použiť kamenivo a štrky pri tvorbe dekoračných záhonov. Následným vysadením rastlinami možno v záhrade vykúzliť malebné zákutia. Riečny štrk a balvany sa najčastejšie využívajú pri budovaní jazierok.

Pri výpočte spôsobov využitia nemožno nespomenúť kameň ako materiál vhodný pre iné umelecké odvetvia - sochárstvo, kamenárstvo. Pohľad na dokonale umelecky opracovanú kamennú sochu, vhodne zakomponovanú do záhrady vyvoláva pocit harmónie a nekonečného krásna.

Drevo je dostupné odjakživa

Drevo, podobne ako kameň, je materiál, ktorého prírodné vlastnosti vníma záhradná architektúra ako mimoriadne vhodné. Nenapodobniteľnosťou je jedinečné, a tak ho v záhrade nemožno prehliadnuť. V minulosti sa drevo pre jeho dostupnosť hlavne na vidieku používalo pomerne často, no väčšinou iba ako stavebný materiál. Bol to najdostupnejší materiál na vymedzenie hraníc pozemkov. V poľnohospodárskych usadlostiach sa dreveným oplotením vymedzovali pastviny dobytka. Dnes sa s dreveným oplotením v jeho najprirodzenejšej podobe stretneme už azda len pri rekreačných chatách a chalupách.

foto77.jpg Najčastejšie sa s drevom stretávame v jeho opracovanej podobe, a to vo forme rôznych dielcov, lát, hranolov a fošní. Je základným materiálom na stavbu záhradného nábytku - lavičiek, stolov, stoličiek. Z dreva sa stavajú rôzne drobné stavby, altánky, pergoly, besiedky, prístrešky, treláže a konštrukcie na popínavé rastliny.

Z praktického hľadiska sa drevo rozdeľuje na mäkké a tvrdé. K mäkkým patrí drevo ihličnanov - smreka, borovice, duglasky alebo smrekovca, ktoré sú pomerne mäkšie a väčšinou ľahšie ako tvrdšie drevá. Nie je to však vždy pravidlom. Napríklad drevo tisu je ťažšie a hustejšie ako niektoré tvrdé drevá listnatých drevín. Typické mäkké drevo je svetlejšej farby, ľahko sa opracúva a je neporovnateľnejšie lacnejšie ako tvrdé. Drevo smrekovca opadavého obsahuje látky, ktoré zabraňujú rýchlemu hnilobnému rozkladu dreva, preto je jeho použitie vhodné na stavbu prvkov záhradnej architektúry, ktoré sú v priamom kontakte s pôdou.

K tvrdým drevám zaraďujeme drevo stromov s opadavými listami - duba, buka, agátu, orecha. V ostatnom čase sa na slovenskom trhu začali objavovať aj exotické drevá, ako sú mahagón, iroko, teak, céder, bangkirai, eukalyptus. Tieto drevá sú ťažšie, hustejšie, odolnejšie voči hnilobe, ale pomerne drahšie. Pre ich lepší vzhľad a trvácnosť sa využívajú hlavne na výrobu záhradného nábytku.

Drevo musí byť pred použitím suché, inak hrozí, že sa môže pri opracúvaní poškodiť. Postupným, prirodzeným schnutím drevo praská, a tak sa jeho kvalita zhoršuje. Keď kupujete drevo, presvedčte sa, že je riadne vysušené a kvalitné. Pri výbere pamätajte na to, v akých podmienkach bude drevo umiestnené. Vysoká vzdušná vlhkosť, mráz a priame slnko mu môžu uškodiť. Pred vystavením klimatickým vplyvom sa musí drevo ošetriť vhodnými prostriedkami. Na impregnáciu sa používajú rôzne rozpúšťadlá, oleje, moridlá a laky. Pri predpokladanom styku s pôdou je impregnácia nevyhnutná. Ak je drevený nábytok dobre vyrobený a pravidelne ošetrovaný, vydrží takmer donekonečna.

Umenie je správne kombinovať

Vo výbere a použití rozličných materiálov v procese tvorby okrasných záhrad treba rešpektovať určité zákonitosti a princípy. V záhrade má mať všetko správne miesto, nemalo by byť všetko všade. Rastlinám treba nájsť vhodné umiestnenie, musia sa rešpektovať ich danosti. Obzvlášť náročné je kompozične vyvážene začleniť do záhrady prírodnú skalku, ktorá je napojená na obytný priestor.

Najvhodnejšie sú kamene opracované a vymodelované prírodou. Pri výbere kameňa je dôležité, aby bol jeho vzhľad čo najvernejší a nepôsobil umelo. Prirodzené zoskupenia kameňa a ich začlenenie do terénu sa dá najlepšie odpozorovať pri prechádzkach prírodou. V záhrade sa najlepšie vyníma napodobnenina nejakej prírodnej scenérie.

Ak sa kombinujú rozličné typy kamenia, kamene by predsa mali byť jednotné, teda jedného druhu. Kombinovať možno aj viac typov, ale pri výbere treba byť veľmi opatrný. Nesprávne zvolenou kombináciou dvoch, prípadne troch druhov a farieb kameňa zanikne celkový kompozičný zámer. Záhrada môže potom pôsobiť ako gýč. Jazierko s riečnym štrkom a balvanmi v kombinácii s dreveným mólom a rastlinami pôsobia esteticky a romanticky.

Výtvarné doplnky, napríklad plastiky a keramika, sa musia do kompozície začleniť uvážene. Pri ich komponovaní do záhrady je vhodný opatrný prístup. Umiestnenie drevenej či kamennej sochy závisí od veľkosti, zamerania a zvoleného materiálu.

Niekoľko rád pri práci s materiálmi

Dlažba môže byť aj z dreva

Kamenná dlažba je pevná a vyzerá dobre takmer vždy. Jej použitie je však limitované pomerne vyšším finančným rozpočtom, a preto sa využíva len zriedkavo alebo iba v kombinácii s iným typom povrchu. V záhradách prírodného typu sa často ako nášlapné prvky používajú rezy z kmeňa stromu. Aby sa na dreve v zime nekĺzalo, jeho povrch treba zdrsniť drôtenou kefou.

Súlad medzi živým a neživým

Rastlinné skupiny musia v kombinácii s prírodným materiálom pôsobiť kompozične vyrovnane. Použitím vhodne zvolených rastlín a materiálov sa vytvárajú pôsobivé záhradné celky. Pri voľbe rastlinných spoločenstiev je vhodné poradiť sa s odborníkom.

Odborný prístup je prvoradý

Práca s kameňom si vyžaduje určitú fyzickú kondíciu. Pri stavbe skalky sa menšie kamene ukladajú ručne, na položenie veľkých balvanov je potrebná technika. Ak nemáte s kameňom a drevom dostatočné skúsenosti, ponechajte prácu radšej odbornej firme. Na používanie budete mať kvalitne zhotovené dielo, ktoré vám bude prinášať radosť a úžitok dlhé roky.

Dbajte na bezpečnosť

Keďže kameň a drevo sú pomerne tvrdé materiály, pri manipulácii s nimi neradno zabúdať na bezpečnosť. Keď s nimi pracujete, používajte vhodné oblečenie, spoľahlivú obuv a kvalitné ochranné pomôcky - rukavice, okuliare, prípadne prilbu.