eMagazin

Uvažujem, že si vybudujem okrasnú záhradu sám

Jozef Hajko, Lantana - záhrady, s.r.o. (Hospodárske noviny, Reality, apríl 2005)

Pri realizácii okrasnej záhrady si možno zvoliť jednu z dvoch základných ciest. Využijete vlastné kapacity a vybudujete si ju sami. Druhou možnosťou je, že oslovíte špecialistov a necháte si ju realizovať na kľúč. Existujú aj kombinácie týchto ciest, ale v zásade si musíte vždy zodpovedať kĺúčovú otázku - chcem pri mojom rodinnom dome využiť všetky možnosti, ktoré mi núka exteriér, alebo mi stačí svojpomocná, menej náročná úprava?

foto71.jpg Odpoveď na kľúčovú otázku ovplyvní mnoho skutočností. V prvom rade účel, aký ste si zvolili v prípade okolia rodinného domu. Ak ste nemali dostatok finančných prostriedkov alebo ste zámerne vyhľadali pozemok, na ktorom ostalo na sadové úpravy málo miesta, potom určite neočakávate v blízkosti stavby exkluzívnu, náročne udržiavanú okrasnú záhradu. V týchto prípadoch záujemcov často uspokoja ponuky stavebných a developerských firiem, ktoré síce ponúkajú bývanie v domoch, ale v radovej zástavbe. Starosť o exteriér je vtedy minimálna, o sadové úpravy sa môže postarať priamo staviteľ domu alebo to zvládnete svojpomocne. Dom síce neobkolesuje architektonicky stvárnená záhrada, ale prostredie je príjemné, limitovaný zelený a tichý exteriér postačujúci.

Dostatočné informácie sú nevyhnutné

Inou možnosťou je, že máte dom s primeraných pozemkom, ale okolie exteriéru si chcete upraviť sami. Ste typ Postav dom, zasaď strom,... Túžite po tom, aby pred vašimi očami rástli rastliny, ktoré budú na mnoho rokov niesť pečať vášho úsilia a starostlivosti. Táto situácia môže nastať aj vtedy, keď sú možnosti financovania úpravy exteriéru obmedzené a ste ochotný pomôcť si sám. Trh záhradných a sadovníckych úprav poskytuje aj možnosti dodávateľských riešení. Služby v takýchto situáciách ponúkajú menšie firmy alebo živnostníci, ktorí sú cenovo priateľnejší ako väčšie špecializované firmy. Tu si však treba dať pozor na garancie a záruky. Aby ste napríklad pri reklamácii vyschnutého stromu o pol roka po jeho dodaní našli na tom istom telefónnom čísle pôvodného dodávateľa.

Svojpomocne sa dajú riešiť aj väčšie a náročnejšie exteriéry. Vyžaduje si to však jeden zásadný predpoklad - máte dostatok vlastných alebo sprostredkovaných odborných vedomostí a primeraný rezervoár voľného času. Vedomosti sa dajú získať z literatúry. Trh na Slovensku sa rozvíja naozaj sľubne, literatúry pribúda. Až do tej miery, že niekedy je ťažko vybrať si. Na trhu sú väčšinou publikácie zahraničných autorov v slovenských alebo českých prekladoch. Ale aj tu sa situácia mení, vydanie pôvodnej odbornej a praktickej literatúry avizujú viaceré slovenské vydavateľstvá.

Napriek tomu je vysoko pravdepodobné, že siahnete po zahraničnom autorovi. Aby ste získali užitočnú a vám určenú informáciu, vždy je dobre siahnuť po autorovi, ktorého domovská krajina je v blízkom regióne. Rozdiely v klimatických podmienkach môžu byť výrazné, a preto sa neraz stane, že informácia v knihe je určená nie pre obyvateľa kontinentálneho Slovenska, kde sú výrazné výkyvy teplôt a zrážok, ale pre človeka zo stálejšej a vlhkejšej prímorskej oblasti.

Oplatí sa osloviť odborného architekta

Inou možnosťou získania dostatočnej odbornej informácie je oslovenie renomovaného záhradného architekta alebo špecializovanej záhradníckej firmy. Tu však už musíte počítať s finančnými nákladmi prevyšujúcimi účty za nákup odbornej literatúry. Cena jednej hodiny renomovaného záhradného architekta sa pohybuje v intervale cien porovnateľných profesií, napríklad počítačových technikov. Výnimkou môže byť poradenstvo pri úvodnom kontakte poskytované zadarmo. Existujú spoločnosti, ktoré poskytujú celé poradenstvo zdarma, ale náklady potom zohľadňujú v cene realizovanej záhrady. To však už nehovoríme o svojpomocnom budovaní záhrady, ale o dodaní diela zvonku. Navyše, tiež sa nedá hovoriť o bezplatnej službe, pretože si ju zaplatíte skryte neskôr.

V prípade, že je váš záujem postaviť si kvalitnú okrasnú záhradu svojpomocne naozaj pevný a navyše ide o väčšie dielo, najpriateľnejším riešením je osloviť záhradného architekta alebo záhradnú firmu s požiadavkou vypracovania projektu. Hoci vypracovanie projektu môže stáť v prípade náročnejších exteriérov až niekoľko desiatok tisíc korún, oplatí sa. Dôvodov je viac.

Bez zámeru útočiť na schopnosti čitateľa načim poznamenať, že zámer, s akým ide záujemca do vybudovania záhrady, dokáže naplno odhaliť až študovaný architekt. On vie napríklad zodpovedať na otázku, do akej miery túži záujemca po intímnosti v exteriéri, pretože má vedomosti a skúsenosti s intímnymi zónami v záhradách. Zároveň pozná možné riešenia, akými úpravami, výsadbami, architektúrou radno intímnosť dosiahnuť. Na druhej strane treba byť opatrný pri styku s architektmi, ktorí vám chcú z rôznych dôvodov nanútiť vlastné, nezriedka finančne náročné riešenie. Spoznáte ich tak, že vás málo počúvajú, prichádzajú s rýchlymi uzávermi, uvažujú vo vyjazdených schémach.

Vykasať si rukávy nestačí

Vážnym dôvodom na oslovenie renomovaného architekta či záhradnej spoločnosti je záruka odborného riešenia celého zámeru. Je to podobné ako v prípade stavby domu. Ak vám stavebný architekt navrhne nesprávne izolácie základov, dom vám bude vlhnúť, narobíte si starosti na dlhé roky. Ak vám poradca v prípade okrasnej záhrady nesprávne navrhne zavlažovací systém, ktorý je v záhradách našich zemepisných šírok už takmer nevyhnutnosťou, potom vám môžu začať hynúť drahé rastliny, ktorých nahradenie môže byť v budúcnosti odborne i finančne náročné.

1.jpg Projekt na okrasnú záhradu obsahuje výkresovú a technickú časť. Jeho súčasťou je rozpočet na práce a materiály. Materiály zahŕňajú semená tráv alebo kobercové trávniky, zemné substráty, hnojivá, herbicídy, rastliny, mulčovaciu kôru, závlahové systémy, izolačné fólie, čerpadlá, štrky, dlažby, lomový kameň, záhradné krby, drevostavby, osvetlenie. Najčastejšími prácami sú terénne úpravy a výkopy, izolatérske práce, likvidácia buriny, inštalácie zavlažovacích systémov, osvetlenia, filtrácie jazier, kopanie či narážanie studní, výsevy či ukladanie trávnikov, výsadby rastlín, mulčovanie, ukladanie dlažieb, inštalovanie krbov, drevostavieb, detských ihrísk, plastík. Všetky položky materiálov a prác sú v rozpočte uvedené s cenami.

Už z predchádzajúceho neúplného vymenovania materiálov a prác vidieť, že často ide o náročné úkony, na ktorých zvládnutie treba trpezlivosť alebo fortieľ. Niektoré práce sú také náročné, že i renomované záhradné firmy majú svojich subdodávateľov - napríklad na kopanie studní, výrobu drevostavieb či ukladanie dlažieb.

I keď máte vypracovaný projekt, na svojpomocné vybudovanie záhrady si nestačí vykasať si rukávy. V prvom rade sa treba uistiť, či vám na náročnosť diela stačí chuť a energia. Keď je záhrada náročnejšia, musíte sa zmieriť s tým, že okrem záhradníka-realizátora budete aj vo funkcii stavbyvedúceho. Viaceré práce si budete musieť zabezpečiť subdodávateľsky, napríklad vykopanie studne či vysadenie veľkých stromov pomocou mechanizmov. Ak ste však podobným spôsobom stavali vlastný rodinný dom, potom máte dostatok skúsenosti, aby ste zvládli aj okrasnú záhradu pri ňom. Pred prijatím definitívneho rozhodnutia, ako postupovať, však vždy stojí za to poradiť sa s odborníkom.

Uvažujem, že si vybudujem okrasnú záhradu sám

Jarné kvety

V jarných mesiacoch záhonom dominujú krásne kvitnúce cibuľoviny, najmä hyacinty, narcisy, tulipány. Keď tieto rastliny odkvitnú, ich vegetačná fáza sa nekončí. Odstrániť treba iba odkvitnuté kvety, listy musia postupne uhynúť samy.

Trávnik

V apríli už tráva intenzívne rastie, a preto ju treba pravidelne kosiť. Odporúčaná frekvencia je jeden až dva razy do týždňa. Niekedy sa stáva, že apríl je suchý, záver mesiaca teplý. Vtedy je vhodné spustiť zavlažovací systém. Apríl je tiež vhodným obdobím na prihnojovanie. Ak využijete špeciálne hnojivá s postupným, viacmesačným uvoľňovaním živín, treba ich aplikovať práve v tomto vegetačnom období. Keďže v tomto mesiaci už býva pôda dostatočne prehriata, poškodené miesta možno dosievať trávovým semenom. Po výseve dbajte na to, aby bola pôda dostatočne zavlažovaná.

Trvalky

Všeobecným pojmom trvalky sa označujú viacročné rastliny, ktoré majú nedrevnatejúce stonky. Stonky každý rok odumierajú, aby na jar vyrástli nové. Apríl je vhodný termín na vysádzanie nových trvaliek, ktoré sa hojne vyskytujú v ponuke záhradníckych predajní. Pri vysádzaní platí zásada, že nové rastliny musia mať dostatok tepla a vlahy, aby sa v novom prostredí dostatočne rýchlo aklimatizovali.

Stromy, kry

Apríl je vhodné obdobie na dosádzanie stromov a krov. Z hľadiska ľahšej ujateľnosti sa však oplatí vysádzať rastliny zakúpené v črepníkoch alebo s dostatočne kompaktným koreňovým balom. Tým sa vyvarujete šoku, ktorý by rastlinám s nedostatočne vyvinutým koreňovým systémom mohol hroziť po príchode teplých dní. Existujúce i novovysádzané rastliny môžete v tomto období prihnojovať. Zalievanie nie je naliehavé, pretože v pôde je dostatok vlahy ešte od zimy. Väčšiu pozornosť z hľadiska zalievania si vyžadujú iba dreviny čerstvo vysadené v poslednú jeseň, prípadne teraz na jar.

Zavlažovací systém

Ak ste doteraz nestihli pripraviť zavlažovací systém na sezónnu prevádzku alebo ak vám to neumožnilo počasie, urobte tak urýchlene. V prvom rade treba overiť funkčnosť celého systému, čerpadla, rozvodov, trysiek, treba skontrolovať tlak vody, vyčistiť filter. Ak na jednotlivých častiach zistíte závady, načim ich včas odstrániť. Pri automatických zavlažovacích systémoch nemusí byť posledný zvolený režim zavlažovania z jesene najvhodnejší, preto ho možno na jarné mesiace zmeniť. Úplnú istotu správneho skontrolovania a nastavenia zavlažovacieho systému získate oslovením odborníka.

Jazero

Na jar treba jazero vyčistiť od nánosov a rias. Ak je stupeň znečistenia vysoký a jazero treba vypustiť, ryby vyloviť a umiestniť do nádob naplnených zmesou pôvodnej a novej vody. Naspäť sa vypúšťajú až po niekoľkých dňoch až týždňoch od opätovného napustenia jazera. Jar je obdobie určené na vysádzanie nových vodných rastlín, avšak pri podmienke dodržania odborných postupov.