eMagazin

Okrasná záhrada môže byť výhodná investícia

Jozef Hajko, Lantana - záhrady, s.r.o. (Hospodárske noviny, Reality, marec 2005)

Je investícia do záhrady investíciou do nehnuteľnosti? Zhodnocuje odborne upravený exteriér pozemok a nehnuteľnosť, ktorá na ňom stojí? Oplatí sa investovať do okrasnej záhrady len pre očakávaný výnos z budúceho predaja celej nehnuteľnosti?

Ak si neviete rady s týmito otázkami, stačí sa pozrieť do ponúk predaja nehnuteľností. Lokalita je rozhodujúca. Pozemky a domy v Bratislave sú niekoľkonásobne drahšie ako v ostatných častiach Slovenska. Priepastný rozdiel v cenách brzdí len niekoľko ďalších veľkých miest. I v hlavnom meste sú však ceny rôzne, všetko závisí od lokality. Dôvodom je rozdielna atraktívnosť mestských a prímestských oblastí. Vysoko cenené lokality sa vyznačujú ľahkou dopravnou dostupnosťou, dostatkom priestoru, príjemným prostredím, nízkou úrovňou znečistenia, vrátane výfukových plynov, hluku, vizuálneho znečistenia.

foto1m.jpg Pocit pohody a dostatočná vzdialenosť od zdrojov znečistenia zvyšuje atraktívnosť lokality. S tým samozrejme aj cenu pozemkov. Podobný očakávaný účinok sa dá dosiahnuť aj v menej bonitných lokalitách, v blízkosti frekventovanejších cestných komunikácií, v tesnom susedstve ďalších rodinných domov či iných rušivých stavieb. Riešením je odborná úprava exteriéru. Vhodným využitím záhradnej architektúry možno zabezpečiť dostatočný pocit súkromia. Estetickým spôsobom sa dajú odstrániť rušivé vizuálne vnemy, nepríjemné pachy nahradiť vôňami a hluk potlačiť na prijateľnú úroveň. Preto nie div, že aj v najrušnejších častiach veľkých miest možno nájsť doslova oázy pokoja. Stačí, keď prekročíte hranicu pozemku a zavriete za sebou vstupnú bránu.

Architektúra si vie poradiť

Samozrejme, nemožno očakávať, že v rušnom centre mesta možno použitím záhradnej architektúry dosiahnuť to, čo bežne existuje v prímestskej lokalite pod lesom. Dá sa k tomu len priblížiť. Závisí od šikovnosti záhradného architekta a od dostatku finančných prostriedkov na realizáciu navrhovaného riešenia, ako sa dostať čím bližšie k cieľu. Aj keď si vyberiete pokojnú lokalitu či dokonca samotu, raz sa k vám susedia predsa prisťahujú. Preto je vhodné upraviť si najbližšie okolie domu tak, aby ste mali záruku súkromia.

Prvou podmienkou úspechu je disponovanie dostatočným priestorom v okolí rodinného domu. Tu načim pripomenúť, že architekt musí pri každej záhrade riešiť ťažkú otázku - ako vytvoriť na malej ploche to, čo je v prírode na väčšej rozlohe prirodzené a ako zároveň naplniť predstavy majiteľa záhrady. Na vytvorenie primeranej a pritom esteticky hodnotnej bariéry oddeľujúcej pozemok od okolia musí záhradný architekt využiť rôzne prvky. Napríklad pred vysoký živý plot na hranici parcely treba z vnútornej strany vysadť iné, nižšie rastliny, aby nebol prechod z úrovne trávnika či chodníka strmý, ale postupný, prirodzený.

Druhou podmienkou je mať predstavu, ako má záhrada v budúcnosti vyzerať. Zvyčajne je nevyhnutná pomoc architekta. Vhodný skombinovaním obvodového oplotenia a vysadených rastlín možno vytvoriť bariéru proti hluku prichádzajúcemu z okolia. To isté sa dá esteticky dosiahnuť pri odstraňovaní rušivých vizuálnych vnemov. Vysadením živého plotu z ihličnatých rastlín sa dá prirodzene oddeliť vaša záhrada od susedovej. Namiesto nechcených vizuálnych vnemov možno dosiahnuť presne opačné - pohľad na rastliny, živočíchy či hladinu jazierka vyvolá pocity pohody a radosti. Blízky hluk zas môže vystriedať žblnkot vody v potôčiku alebo fontáne. Na svoje si prídu aj ostatné zmysly - čuch pri vôni kvitnúcich rastlín, hmat pri boskej prechádzke po trávniku, chuť pri okoštovaní jahody zo skalky.

Investíciu zhodnotí čas

Záhrada má vyvolávať príjemné pocity. Ľuďom nahrádza prírodu, z ktorej vyšli. Táto potreba je o to nástojčivejšia, o čo pribúda ruchu a zhonu v našom živote. Nie nadarmo viaceré svetové inštitúcie hodnotia kvalitu života nielen podľa finančného príjmu, úrovne služieb a zdravotníckej starostlivosti, ale aj podľa dostupnosti súkromia a oddychu. Príznačné je, že spolu so zvyšovaním osobných výkonov a príjmov jednotlivcov rastie dopyt po kvalitnom bývaní a oddychu.

Rastúce investície do nehnuteľností odzrkadľujú zvyšujúci sa dopyt po kvalitnom bývaní. Spoľahlivosť týchto investícií sa neodvíja len od všeobecného hladu po priestore vyvolávanom rastom populácie. Doterajšie skúsenosti z vyspelej Európy ukazujú, že Slovensko nasleduje vývoj v západnej časti kontinentu a čaká ho rast cien nehnuteľností. Peniaze vložené do realít sú správnym investičným rozhodnutím.

Vybudovať v blízkosti rodinného domu okrasnú záhradu neznamená len hodnotnú investíciu. Ak si nehnuteľnosť ponecháte vo vlastnom užívaní, oceníte príjemné prostredie hneď vedľa obytných priestorov. Navyše, cena záhrady z roka na rok stúpa nielen podľa indexu cien nehnuteľností. Správne založená a dobre udržiavaná okrasná záhrada rokmi získava na hodnote sama osebe. Dôsledne vypracovaný projekt, odborne vykonaná realizácia a dostatočná údržba zaručí, že po určitom období môže vyzerať tak, ako ju dnes nájdete na obrázku v odbornej publikácii.

Čo rozhoduje o vhodnosti investície do záhrady?

Lokalita a veľkosť pozemku

Tak ako v prípade samého domu, rozhodujúca je lokalita. Rozumný investor vie, že dôležitý je pomer medzi dnešnou cenou pozemku a budúcou atraktívnosťou vybranej lokality. Kúpiť pozemok, postaviť na ňom dom a upraviť exteriér v oblasti, kde bude o niekoľko rokov dopyt po nehnuteľnostiach, je vynikajúca investícia. Dostatočná veľkosť pozemku je dôležitá, najmä ak rátate s náročnejšími prvkami, napríklad s prírodným jazierkom na plávanie. Vybraná lokalita predurčuje aj budúce udržiavanie záhrady. Ak sa bude napríklad nachádzať v blízkosti lesa, treba rátať s tým, že náletom sa do pôdy dostanú semená rastlín, o ktoré nebudete mať záujem.

Orientácia podľa svetových strán, sklon terénu

Všeobecne sú vyhľadávané južné a západné svahy, najmä kvôli dostatku svetla. Rastliny, rovnako ako ľudia, potrebujú dostatočný slnečný svit. Oceníte ho vtedy, ak sa rozhodnete vybudovať zimnú záhradu. Zároveň však musíte rátať s tým, že niekedy bude slnka priveľa. V horúcich letných mesiacoch sa pôda bude rýchlo vysušovať, čo vyvolá zvýšené nároky na zavlažovanie. Zvlnený či klesajúci terén možno vynikajúco architektonicky využiť, ale zároveň treba mať na zreteli, že sklon terénu bude mať vplyv na budúce úpravy terénu - zemné úpravy, výstavbu oporných múrov, vyrovnávanie terénu na jazierko.

Pôda

Keďže málokto uprednostňuje intenzívne pestovať v okrasnej záhrade úžitkové rastliny, z hľadiska výživy si s kvalitou pôdy netreba robiť starosti. Okrasné rastliny síce rovnako potrebujú živiny, dajú sa však vhodne zabezpečiť dovozom kvalitnej ornice alebo prihnojovaním. Dovoz pôdy na povrchovú vrstvu pod trávniky býva úplne bežný. Nepríjemnejšie je, ak je pôda kamenistá, ešte horšie ak je pod tenkou povrchovou vrstvou pôdy kompaktná skala. Hĺbenie dier pre rastliny, rýh pre zavlažovacie systémy a elektrické rozvody či kopanie jám pre jazierka je potom náročné a predražuje výstavbu záhrady.

Voda a elektrina

Slovensko rovnako ako susedné krajiny pociťuje medziročný rast priemerných atmosferických teplôt. Kto chce dnes udržiavať trávnik a rastliny v dobrom strave, musí počítať s umelým zavlažovaním. Podmienkou je mať dostatok vody. Používať možno vodu z verejnej siete. Kto však chce pri zvyšujúcich sa cenách verejnej vody ušetriť, využije lokálny zdroj. Vykopať či naraziť studňu a získať dostatočne výdatný zdroj vody nemusí byť vždy jednoduché. Pri zvažovaní investície s tým treba rátať. Čerpadlá na čerpanie vody zo studne si vyžadujú zväčša trojfázový prívod elektrickej energie. Záhradné osvetlenie a zavlažovacie systémy nie sú energeticky náročné.