eMagazin

Marec v záhrade vždy prekvapí

Jozef Hajko, Lantana - záhrady, s.r.o. (Dom a Byt, marec 2005)

Krásny ale zradný marec. Koľko majiteľov záhrad to už pozná. Najskôr dlho očakávané slniečko a teplo, potom zákerné mrazy, ktoré ničia. Dá sa v marci záhrade niečo robiť, aby vzápätí nevyšlo úsilie navnivoč? Dá, len si treba uvedomiť, že jar v marci je vratká. Viac sa jej páči blízky apríl a máj.

foto15.jpgNie nadarmo ľudia vymysleli neľútostné porekadlo Marec, poberaj sa starec. Zima je obdobím pokoja, ale kto sa na ňu nepripravil i obdobím strádania, striehnuceho nebezpečenstva. Niet divu, že najmä vekovo bohatší zástupcovia ríše rastlín, zvierat a ľudí sú na záver zimy háklivejší. So zvýšeným výdajom energie počas chladných a neraz bezslnečných dní ubúda energie, túžobne sa čaká na jej nový jarný zdroj. Preto je v marci toľko nedočkavého zhonu, unáhlených rozhodnutí a veľkých očakávaní.

Rozumný majiteľ záhrady vie, že musí byť realista. Vďaka správnemu odhadu sa dá v marci veľa urýchliť, vinou nedočkavosti mnoho pokaziť. Skúsenosti i rady odborníkov mu velia, aby pozorne sledoval vývoj počasia, nenechal sa obalamutiť jedným - dvoma slnečnými, teplými dňami, ale aby v tomto období premenlivého počasia sledoval dlhodobejšie ukazovatele.

Sadiť sa už dá, ale nie hocičo

V období končiacej sa zimy je najrozumnejšie sledovať vývoj teploty a vlahy v pôde. Samozrejme za predpokladu, že sneh už zmizol, a ak sa znovu objaví, nemá dlhú trvácnosť. Odborníci odporúčajú, aby sa s vysádzaním klimaticky háklivejších rastlín, napríklad popínavých druhov, začalo až v prípade, že meraním zistená teplota pôdy neklesne pod šesť, sedem stupňov Celzia. Dôvodom je, že pri nižších teplotách by mohli rastliny vnímať nové prostredie ako nepriateľské, ich budúci vývoj by sa spomalil alebo zastavil. Pri obnovení silnejších mrazov by rastlinám dokonca hrozilo vyhynutie.

Napriek tomu sa v marci dá sadiť, a pritom bezpečne. Zdanlivo paradoxné tvrdenie je založené na tom, že majiteľ záhrady ovláda v prírode bežné pravidlá. Pre budúci vývoj rastliny je dôležité, aby sa nové prostredie čím viac priblížilo podmienkam, ktoré podstupovala v predchádzajúcom prostredí. Typickým príkladom je presádzanie rastliny udržiavanej predtým v určitých podmienkach. Ak si táto rastlina užila prírodných poryvov spojených s prezimovaním vo vonkajších podmienkach, potom by nemal existovať problém s jej presadením v ktoromkoľvek ročnom období. A preto nie div, že niektorí záhradkári presádzajú ovocné stromy aj v zimnom období. Vedia, že ak je rastlina dostatočne aklimatizovaná a jej koreňový bal je primerane veľký, zdarnému prechodu do nového prostredia v záhrade jej nič nebráni.

Marec je z hľadiska poveternostných podmienok omnoho priaznivejší ako január či február, a preto nemusíte mať pri presádzaní bežných druhov žiadne obavy. Netreba však zabúdať, že napriek chladnému počasiu potrebuje rastlina dostatok vlahy. Málokto si to uvedomuje, ale príčinou zimného vymrznutia rastlín býva neraz nedostatok vlahy.

Stále čas na rezy drevín

Napriek možnostiam, ktoré svojou odolnosťou a živatoschopnosťou poskytujú majiteľom záhrad rastliny aj počas neskorej zimy či začínajúcej jari, nemožno marec považovať za mesiac najpríhodnejší na vysádzanie. Tretiemu kalendárnemu mesiacu dominujú činnosti spojené s odstraňovaním následkov zimy a s prípravou na aktívne vegetačné obdobie. Marec je neraz ešte stále obdobím, keď sa dajú dobehnúť zameškané zimné údržbové práce. Týka sa to najmä rezov na stromoch a kroch. V čase vegetačného oddychu treba z listnatých stromov, krov, ruží zrezať a ostrihať výhonky, ktoré si na ich neprajete, alebo ktoré zamedzujú ďalší zdravý vývoj rastlín. Rovnako treba z drevín odstrániť výhonky, ktoré podľahli zimným nástrahám a vymrzli. V marci už mnohé rastliny začínajú nedočkavo pučať, a to vám uľahčí úlohu. Živé časti rastlín spoznáte podľa toho, že sa vlaňajšie púčky zväčšujú, nalievajú. Mŕtve ostávajú nehybné, nemenia veľkosť, tmavnú. Niet iného východiska, ako ich odstrániť.

Na formovanie vzhľadu, koruny dreviny ja dôležité poznať jej reakciu na vaše rezy. Napríklad ruže by sa mali odstrihnúť približne 20 centimetrov nad zemou. Tým dosiahnete, že ich kvet bude najbohatší. Zároveň ich pripravíte na budúcoročnú sezónu, nebudú zbytočne bujnieť, nechajú si dostatok síl aj na obdobie nasledujúce po budúcej zime. Ruže, ale rovnako aj ovocné dreviny zastrihujeme tak, aby bol posledný zdravý púčik nachádzajúci sa tesne pod rezom smerovaný von od stredu rastliny. Tým sa dosiahne optimálne tvarovanie korunky stromu či vzhľadu kra.

Cibuľoviny dokážu potešiť

Nejeden majiteľ záhrady si povie, že recepty na strihanie drevín sú pre neho náročné. Netreba sa však báť, pretože zdokonaľovanie záhrady môže byť cestou pokusov a omylov. Prvoradou snahou by malo byť dosiahnutie spokojnosti, prípadne naplnenie túžby tvoriť, pracovať so živým materiálom. Ak si na to netrúfate, prípadne ak chcete mať zaručený výsledok, treba sa obrátiť na odborníkov. Ak je jednoznačne definovaný dlhodobý zámer, ktorý napríklad stanovil po porade s majiteľom architekt záhrady, rezy na drevinách sú náročná činnosť vyžadujúca si fortieľ.

V každom prípade nájdete v skorej jarnej záhrade množstvo úkonov, ktoré si nevyžadujú hlboké teoretické vedomosti. Typickým príkladom je príprava trávnika na nasledujúcu sezónu. Už na jeseň ste mali pokosiť trávnik tak, aby bol dostatočne dlhý a odolný voči premrznutiu a zároveň dostatočne krátky na to, aby v ňom nevznikali ložiská hnijúcej odumretej trávy. S končiacou sa zimou je vhodné použiť hrable a vyhrabať zvyšky odumretej trávy. Týmto počinom sa trávnik prevzdušní, zabezpečí sa dostatočný prísun slnečného svitu a odstránia sa potenciálne ložiská vzniku nežiadúceho marcového porastu. Ak je prvý jarný mesiac dostatočne teplý, stihnete aj prvé kosenie a trávnik sa vám objaví vo svojej sviežozelenej nádhere.

V marci je kvet v záhrade pomerne zriedkavý, ale keď sa objaví, stojí za to. Prvá polovica jari je obdobím cibuľovín. Samozrejme všetko závisí od toho, ako ste vy alebo vaši záhradníci využili jeseň. Cibuľloviny, napríklad narcisy, ale aj skoré jarné trvalky, napríklad prvosienky, ukazujú svoju nádheru práve v tomto období. Častou chybou po odkvitnutí cibuľovín býva odstránenie ich listov, ktoré sa považujú za bezcenné. Pritom správna starostlivosť majiteľovi ukladá odstraňovať len odkvitnuté kvety, listy musia postupne odumrieť samy. Podobným spôsobom treba postupovať aj pri skorojarnej zlatovke, ľudovo nazývanej zlatým dažďom. Jej budúcemu vývoju prospeje, ak jej odstránite odkvitnuté zlaté kvety.

Marec neraz prekvapí. Z teplého jarného večera sa zrazu môžete prebudiť do mrazivého rána, neraz spojeného s nečakanou snehovou nádielkou. Pri odstraňovaní zimnej ochrany sa preto neodporúča postupovať unáhlene. Ak niet istoty, že jar je skutočne tu, neodstraňujte zimnú ochranu rastlín proti zamrznutiu. Radšej treba oželieť skoré jarné pookriatie ako riskovať uhynutie rastlín.

To platí dvojnásobne pri znovvusprevádzkovaní zavlažovacích systémov. Ak nebola zima extrémne suchá, vlahy je dosť až do apríla. Zavlažovacie systémy môžu oddychovať. Podobne načim postupovať pri jazierkach. Systém cirkulovania vody a filtrácie má na svoj rozbeh dosť času. Platí to aj pre organizmy vo vode. O ryby sa nemusíte báť. Ak stála teplota nevystúpi v priemere nad sedem stupňov Celzia, sypať do jazera potravu je zbytočné. Ryby ju nespotrebujú a výsledkom bude iba zbytočné znečistenie jazera a nepriama podpora tvorby rias a iných nežiadúcich organizmov.

Na prvý jarný mesiac marec sa treba tešiť, netreba sa ho báť. Ak však máte akékoľvek pochybnosti, či konáte správne, treba sa obrátiť na odborníkov. Veď práve toto obdobie je tým, keď sa dá aj pri najlepšej vôli najviac pokaziť. Popri málo vítanom porekadle Marec, poberaj sa starec platí teraz všeobecnejšie uznávaný slogan Dobrá rada nad zlato.

Niekoľko rád na marec

Trávniky

Z trávnika treba odstrániť nečistoty, starú trávu a zvyšky, ktoré sa v ňom uložili v zime. Pozornosť treba venovať tvorbe machu, ktorému sa vo vlhkom prostredí vytvorili vhodné podmienky. Prvý raz možno kosiť trávnik až po dostatočnom vyschnutí pôdy. Na vhodné obdobie na dosádzanie nového trávnika si musíte ešte počkať.

Trávy

V marci zvyčajne nastane čas na strihanie okrasných tráv. Skorý jarný rez im prospeje, pretože sa zbavia zbytočnej príťaže a vyrastú v obnovenom šate. Omladenie tráv zabezpečí, aby v krátkom čase vyzerali príťažlivejšie ako v závere minulého vegetačného obdobia.

Rezy na rastlinách

Ak ste v zime nestihgli vykonať alebo zabezpečiť si zrezanie drevín, máte poslednú šancu. Tieto úkony sa v zásade vykonávajú počas obdobia vegetačného obdobia, keď to rastliny najmenej bolí, keď sú znecitlivené zimným oddychom.

Vysádzanie rastlín

Marec je vhodný čas na vysádzanie nových rastlín, ale iba v prípade, že je pôda dostatočne prehriata. Ak máte záľubu v pestovaní semenáčikov, rastliny z črepníkov získané z jesennej sejby môžete presadiť do voľnej pôdy. V prípade hrozby jarných mrazov prácu odložte na neskoršie obdobie. Vysádzanie opadavých stromov a krov zas treba skončiť skôr, ako vypučia zárodky nových listov. V marci a apríli sa často robia celoročné nákupy okrasných rastlín.

Jazierka

Po rozpustení ľadovej pokrývky možno jazierka vyčistiť od organických zvyškov z minulej jesene. V tomto období už v nich možno obnoviť nútený obeh vody, inštalovať prezimované čerpadlá. Na ľúbivé kvety lekien si však treba počkať až do príchodu teplejších mesiacov.

Zavlažovacie systémy

Keďže v pôde je zvyčajne ešte dostatok vlahy, spúšťanie zavlažovacích systémov je predčasné. Navyše by ich mohli ohroziť bežné jarné mrazy. Stojí však za to, otestovať si funkčnosť zavlažovacích systémov, pretože náhle jarné suchá začínajú byť na Slovensku rovnako bežné ako v minulosti neskoré jarné mrazy.